Prosjektleder til Svalbard

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 9,8 mrd og 2700 medarbeidere. AFs virksomhet omfatter Anlegg, Miljø, Bygg, Eiendom, Energi og Offshore. AF har siden selskapet ble etablert vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på! AF - Addressing Future!

FirmaAF Arctic AS
Fylke
StedSvalbard
Søknadsfrist01.12.2013

AF Arctic AS er et heleid selskap i AF Gruppen, organisert under AF Anlegg. AF Arctic har en fem års driftskontrakt med Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS om transport av kull og vedlikehold av infrastruktur i Svea. Kontrakten startet 1. september 2011 og varer til 31. august 2016 med opsjon for ytterligere to år. AF Arctic har fra 50 til 100 ansatte, en omsetning i 2012 på MNOK 170 og har en stor maskinpark som transporterte over 2,5 millioner tonn kull i 2012.

Prosjektlederen har følgende oppgaver:
• Stedlig representant for AF på Svalbard
• Daglig kommunikasjon med Store Norske
• Ledelse av daglig drift
• Rapporterer til Prosjektdirektør i AF Anlegg og til Daglig leder i AF Arctic AS

AF søker etter en person som har gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, vil bosette seg og eventuelt familien i Longyearbyen, interesse for anleggsdrift og kompromissløs holdning til HMS.
AF kan tilby en spennende arbeidsplass i fantastiske omgivelser på Svalbard. Bolig i Longyearbyen og konkurransedyktige betingelser.

Søknad og CV ber vi deg sende via www.afgruppen.no/jobb.


For ytterligere informasjon ber vi deg om å kontakte Morten Midtskog, Direktør i AF Anlegg, Kjetil Vikane, Daglig leder i AF Arcic, eller Harald Berg, Personalsjef i AF Anlegg.


Kontaktpersoner:

Harald Berg
tlf: +47 22 89 11 20
mob: +47 928 10 076

Kjetil Vikane
mob: +47 95120016

Morten Midtskog
mob: +47 90084911

Vis flere stillinger: