Prosjektleder/prosjektmedarbeider OPS

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem, med 24 kommunale og kontrakt med 24 ikke-offentlige sykehjem. Etaten har totalt ca. 3600 årsverk, og har en brutto budsjettramme på ca. 3,7 milliarder kroner. Etaten virker i nært samarbeid med politisk ledelse i Oslo kommune.

Vårt mål er å være førstevalget blant de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens sykehjemsbehov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no .

FirmaSykehjemsetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist24.10.2014

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

  • Nå har du mulighet til en sentral rolle i en virksomhet med et samfunnsnyttig oppdrag. Sykehjemsetaten i Oslo kommune, (SYE), har rollen som operativ bestiller av sykehjemsbygg i Oslo kommune. Det planlegges nybygging av sykehjem ved bruk av OPS, Offentlig Privat Samarbeid.
  • For å følge opp de politiske signalene vil nå SYE bygge opp et OPS-team. Etaten vil derfor øke den interne kompetansen ved å ansette en prosjektleder med relevant bakgrunn til dette teamet. Hensikten er å ha forsterket bestillerkompetanse ved å være i front på dette området, matche leverandørene faglig, og oppnå ønsket effekt av intensjonen med OPS-løsninger.

Om rollen

  • Stillingen vil være del av et nytt fagteam som samarbeider tett med resten av etaten, Byrådsavdelingen, leverandører og politikere.
  • Ditt ansvar vil være å bidra til å videreutvikle og vedlikeholde kompetanse, prosesser og prosjekter for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter ved bruk av OPS-modellen. Du vil bidra til kompetanseutvikling innen OPS og være en del av et viktig team som er rådgiver for den samlede organisasjonen.
  • I rollen vil du delta i og lede byggeprosjekter fra bestillersiden og rapportere til områdedirektør for private sykehjem.
  • Sykehjemsetaten og Oslo kommune kan tilby et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted vil være Sykehjemsetatens administrasjon i Nedre Slottsgate 3.

Vår kandidat

  • Du har høyere utdanning; ingeniør /siv.ing/arkitekt eller annen relevant kompetanse , noen års prosjektledererfaring fra planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, gjerne helse- eller omsorgsbygg. Har du erfaring med investeringsprosesser tilsvarende investeringssystemet for Oslo kommune, er det positivt.
  • Vi søker deg som har evnen til og motiveres av å drive effektivt prosjekt-/utviklingsarbeid med samfunnsnytte.
  • Du evner å bruke egen spisskompetanse til å involvere, begeistre og dyktiggjøre kollegaer og beslutningstakere.

Kontaktinformasjon:

For mer informasjon, kontakt gjerne Navigio Rekruttering & Ledelse ved Helen von Quillfeldt, telefon 952 84 685 eller Hasan Tufan telefon 450 231 147.

Vi ser frem til din søknad snarest og senest fredag 24. oktober 2014www.ledigestillinger.oslo.kommune.no.

Vis flere stillinger: