Prosjektleder plan og utredning

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern.

Masterplan for UiOs eiendommer, som heter Rom for et fremragende, grønt universitet ± og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret i juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

FirmaUniversitetet i Oslo - Eiendomsavdelingen
FylkeOslo
Søknadsfrist14.05.2018

Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter i utredningsfasen. UiO arbeider for tiden med mange store byggeprosjekter i samarbeid med Statsbygg, store byggeprosjekter som skal bidra til å løse UiOs samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning og formidling. Arbeidet inkluderer tett kontakt med fakultetene og museene samt utstrakt leverandør- og myndighetskontakt. Plan- og utredningsavdelingen ledes av Plan- og utredningsdirektør og består i tillegg av fem arkitekter, en ingeniør og en kurator for UiOs kunst. Til sammen utgjør vi et stort og godt faglig prosjektledermiljø.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for utredningsoppgaver innenfor planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til universitets bygningsmasse. Du vil også få ansvar for oppfølgning av større byggeprosjekter i utredningsfasen. Det innebærer etablering av behov, programmering og brukerkoordinering i tett samarbeid med Statsbygg som er byggherre for nybygg finansiert over statsbudsjettet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning knyttet til nybygg og rehabilitering/ombygging i UiOs bygningsmasse
 • Oppfølging av UiOs interesser i eksterne byggeprosjekter
 • Overordnet planarbeid som helhetsplaner og reguleringsplaner
 • Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering, prosjektøkonomi
 • Bidra til måloppnåelse av masterplan for UiOs eiendommer

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder (siv.ing., siv.ark., arealplanlegger e.l.). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet
 • Det kreves erfaring fra plan- og byggeprosesser eller utredninger
 • Det kreves relevant prosjektledererfaring fra byggherre, entreprenør eller rådgiverbedrift innen et eller flere av følgende områder:

- Prosjektering og prosjekteringsledelse

- Brukermedvirkning og brukeroppfølging

- Kalkulasjon og kostnadsvurdering

 • Det er ønskelig med erfaring og kunnskap om styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase
 • Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel
 • Kjennskap til lover og regler for offentlige anskaffelser er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er proaktiv, samarbeids- og utviklingsorientert, med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Stillingen lyses ut som senioringeniør (sko 1181), seniorarkitekt (SKO 1182) eller seniorrådgiver (1364) innenfor et spenn mellom kr 600 200 og kr 769 100. Lønn fastsettes etter individuell vurdering, avhengig av ansiennitet og kompetanse.

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her.

Søknadsfrist: 14.05.2018.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Vis flere stillinger: