Prosjektleder paviljonger

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom - og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

FirmaUndervisningsbygg Oslo KF
FylkeOslo
Søknadsfrist15.11.2020

Bli kjent med Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg står overfor mange utfordrende prosjekter i årene fremover og i den anledning har vi behov for å styrke laget. En viktig suksessfaktor er vår evne til å planlegge og levere gode paviljongbygg/modulbygg, for å sikre gode læringsmiljø i påvente av at de store skoleprosjektene utvikles og ferdigstilles. Vår kunde stiller strenge krav til funksjonalitet, robusthet og inneklima, i tillegg til at vi har høye forventninger til oss selv og våre leverandører når det kommer til SHA, prosjektgjennomføring, dokumentasjon/testing og oppfølging på byggeplass.

For å sikre kontinuerlig forbedring må vi også jobbe strukturert med forbedring av krav og prosedyrer.

Vi søker derfor deg som har et ønske om å bidra til å levere gode skoleanlegg og som ønsker å utvikle deg som prosjektleder og porteføljeansvarlig.

Som prosjektleder paviljong vil du bli en del av seksjon Utbygging 2, som har 13 ansatte og består av erfarne prosjektledere og tekniske rådgivere/prosjektledere. Vi er en del av foretakets prosjektavdeling og er involvert i prosjektene fra tidlig forprosjekt til overlevering og prøvedrift. Vi har nylig gjennomført flere paviljongprosjekter av ulikt omfang og vil gi god støtte og hjelpe deg inn i rollen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og gjennomføring av paviljongprosjekter/modulbygg med fokus på SHA/HMS og til riktig kvalitet, fremdrift og kostnad
 • Ivareta HMS-krav iht. Byggherreforskriften i prosjektene
 • Bistand/gjennomføring av andre byggeprosjekter ved behov
 • Faglig ansvarlig for paviljonger
 • Ha oppdatert oversikt over porteføljen av paviljonger i prosjektavdelingen, samt fremtidige paviljongbehov
 • Tilse kostnadsoptimal utnyttelse av paviljonger
 • Ivareta brukermedvirkning, avtaleinngåelse, styring av leverandør, kostnads-, kvalitets- og fremdriftskontroll, samt rapportering
 • Ansvar for forbedring av prosedyrer, maler og rutiner tilknyttet ansvarsområdet
 • Veiledning og opplæring av andre prosjektledere for paviljongprosjekter
 • Bistå i utviklingsfasen av prosjekt med paviljongbehov med blant annet fastsettelse av løsning, kalkyle og fremdriftsplan

Kvalifikasjoner

 • Du har ingeniørutdannelse/teknisk fagskole eller tilsvarende og har relevant erfaring i inngåelse og oppfølging av kontrakter for mindre og mellomstore byggeprosjekter
 • Det stilles krav om god kontraktsforståelse, helst offentlige anskaffelsesregler
 • Du er ikke utlært og ønsker kontinuerlig utvikling som prosjektleder

Personlige egenskaper

I krevende prosjekter med mange disipliner og utfordrende grensesnitt, er det nødvendig at du er en utpreget lagspiller med stor gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsferdigheter. Du må ha evnen til å ha oversikt over flere alternativer og utføre arbeidet planmessig. Det kreves stor grad av selvstendighet i arbeidet og det legges derfor stor vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsfellesskap som skal bygge og forvalte skoler vi kan være stolte av. I tillegg til et trivelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter kan vi tilby en stilling med utfordrende arbeidsoppgaver. Vi holder til i nye, flotte lokaler sentralt på Helsfyr i Oslo hvor vi har både treningsrom og har sertifisert sykkelvennlig arbeidsplass. Vi har fleksibel arbeidstid og gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Lønn etter avtale.

Bystyret vedtok i januar 2020 at de fire eiendomsforetakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg skal slås sammen til ett foretak kalt Oslobygg KF. Gjennomføringsfasen starter nå og Oslobygg KF vil være operativ i løpet av 2021. Oslobygg KF vil forvalte om lag 2,5 millioner kvadrat eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. I forbindelse med etablering av Oslobygg KF må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer.

Kontaktperson

Magnus Wien Klæboe

Seksjonsleder

Telefon 402 24 483

Søk stilling

Vis flere stillinger: