Prosjektleder og byggeleder innen samferdsel og infrastruktur, Region Midt

WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Vi leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri.


FirmaWSP Norge
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist31.05.2017

Vi søker deg som vil være med på å utvikle et av Norges mest spennende miljø innen prosjektledelse

WSP Norge opplever for tiden stor etterspørsel innenfor Samferdselssektoren i Midt-Norge, både i Trondheims- og Moldeområdet. For å møte denne etterspørselen søker vi derfor etter dyktige og kompetente mennesker som vil bidra som prosjektledere og byggeledere ved både Trondheimskontoret og Moldekontoret vårt.

For oss er lokal tilhørighet viktig, og vi har derfor kontorer i de fleste store byer i Norge, bl.a. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tønsberg, Molde, Drammen og Tromsø. Vi har stort fokus på at hver medarbeider får være med å bidra, både med tanke på egen hverdag men også på retningen for hvordan vi som selskap skal utvikle oss. Som en del av et internasjonalt selskap har vi et stort fagnettverk vi kan benytte oss av i planlegging og gjennomføring av både store og små prosjekter.

Vi har prosjektledelse og byggeledelse i flere store, kompliserte prosjekter, og tar ansvar i alle prosjektets faser, fra tidlig prosjektutvikling til ferdigstillelse. WSP Norge har og har hatt prosjekt- og byggeledelsen på en rekke samferdselsprosjekter i Norge, mest i Oslo-området, men også i Kristiansand, Bergen og Trondheim. Dette er prosjekter både innen vei, jernbane og T-bane.

Nå trenger vi deg som har ingeniør- eller sivilingeniørutdanning og erfaring fra prosjekt- og/eller byggeledelse fra entreprenør, byggherre eller konsulentselskap til å bli en del av vårt team i spennende samferdselsprosjekter i Midt-Norge.

Som prosjektleder/byggeleder i WSP Norge vil du hos våre kunder få følgende oppgaver:

 • Utarbeide kontraktsstrategier samt kontrahering og kontraktsoppfølging både av prosjekterende og entreprenør
 • Sikre en god dialog med grunneiere, brukere og andre interessenter
 • Etablere gode rutiner for usikkerhetsstyring både av fremdrift og kostnad
 • Ansvar for at byggherreorganisasjonen til enhver tid har kompetanse og kapasitet til å ivareta byggherrerollen og bestillerrollen
 • Fortløpende rapportering av økonomi, fremdrift og SHA samt foreslå og gjennomføre korrigerende tiltak. Fremskaffe de nødvendige byggherrebeslutninger til rett tid
 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet
 • Lede prosjekteringsmøter, byggemøter, økonomimøter, driftsmøter m.m.
 • Kontroll av at entreprenørers kvalitetsplaner, kontrollplaner, HMS-planer og entreprenørens utførelse
 • Lede overtakelsesbefaringer/-forretning, garantibefaringer

Vi ønsker at du:

 • Deler din kompetanse og ønsker å lære mer
 • Deltar i salgs- og tilbudsprosesser
 • Bidrar til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter
 • Fokuserer på oppfølging og utvikling av kunde
 • Bidrar aktivt til et sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø som preges av faglig mangfold og ambisjoner
 • Mulighet til å jobbe med en rekke spennende byggherrer og prosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom WSPs interne utdanningsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser

Gjennom teamwork deler vi vår kunnskap og iver med hverandre og vokser videre. Bli med på laget!

For mer informasjon kontakt Regionsdir. Midt-Norge, Are-Magne Kregnes, Mobil: 911 15 674, E-post: are-magne.kregnes @wspgroup.no

Søk her

Vis flere stillinger: