Prosjektleder Nordøyvegen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist01.04.2015

Det er ledig stilling som prosjektleder ved prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region midt. Prosjektavdelingen har ansvaret for større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Oppgavene er varierte og spennende, og du vil bli en del av et sterkt fagmiljø. Prosjektavdelingen har i dag 110 medarbeidere.

Hva skal du jobbe med?
Du vil bli prosjektleder for fylkesveg 659 Nordøyvegen som Statens vegvesen skal bygge på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse til Nordøyane i Haram og Sandøy kommune. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av tre bruer, 30 kilometer veg i dagen, sjøfyllinger og tre undersjøiske tuneller. Den totale prosjektkostnaden er om lag tre milliarder.

Du får ansvar for prosjektering og bygging av prosjektet, herunder fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS. Du har også personalansvar for medarbeiderne, og det formelle informasjonsansvaret for prosjektet. Du vil være en del av prosjektavdelingens ledergruppe.

Andre utbyggingstiltak kan etter nærmere avtale bli tillagt prosjektorganisasjonen.

Du kan gå inn på følgende nettside hvis du vil vite mer om Nordøyvegen:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen

Hvem er du?
Vi krever at du har minimum treårig ingeniørutdanning eller lignende fra høgskole eller universitet. Du har erfaring fra personalledelse og prosjekt- eller anleggsledelse. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er en fordel at du har erfaring fra kompliserte entreprisekontrakter. Hvis du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, må den være godkjent av NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegger personlig egnethet. Vi vil blant annet at:

  • Du har gode samarbeidsegenskaper.
  • Du er en motivator. Du ser og utnytter hver enkelt medarbeiders kompetanse.
  • Du er resultatorientert og en pådriver for prosjektets fremdrift.
  • Du må ha førerkort klasse B

Hva tilbyr vi?
Lønn og stillingsinnplassering fastsettes etter nærmere avtale, og i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet
I begynnelsen vil ditt kontorsted være Ålesund eller Molde. Etter hvert vil du få kontorsted på Nordøyvegens prosjektkontor.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stilingen kan du få ved å kontakte leder for prosjektavdelinga, Ove Nesje, tlf 71 27 41 24.

Søk stilling

Vis flere stillinger: