Prosjektleder med erfaring fra vegprosjekter, Haugesund

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeRogaland
StedHaugesund
Søknadsfrist21.05.2018

Ønsker du å jobbe på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som E16 Bjørum - Skaret, E18 Rugtvedt - Dørdal og Fornebubanen. Vi har derfor behov for flere prosjektleder med erfaring fra vegprosjekter. Er du på jakt etter nye utfordringer? Så les mer her.

DU FÅR LEDE SPENNENDE PROSJEKTER OG BIDRA TIL Å UTVIKLE VÅRT FAGMILJØ

Som prosjektleder vil du lede våre store og komplekse tverrfaglige prosjekter, gjerne i samarbeid med eksterne underleverandører eller partnere. I tillegg vil du spille en rolle i prosessen med å videreutvikle vårt fagmiljø. Du vil også være med på å vinne og lede nye store og spennende vegprosjekter for oss. I tillegg blir du ansvarlig for å gi innspill til linjeledelsen om prestasjoner og potensialet til dine egne prosjektmedarbeidere.

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av høyst relevant samfunnsmessig betydning. Med et stort spenn i både størrelse og faglig innhold, vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer. COWIs kompetanse innen veg- og gateplanlegging er multidisiplinære. Vi dekker alle fagområder fra innledende fase på idéstadiet, til drift av ferdig anlegg. Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i prosjekter over hele landet, også store nasjonale og internasjonale prosjekter.

DU DRIVER PROSESSER VIDERE OG EVNER Å SKAPE TILLITT

Den store aktiviteten innenfor samferdselssektoren i regionen fører til økt etterspørsel etter våre tjenester innenfor plan og infrastrukturtjenester, og behovet for en styrket lokal tilstedeværelse blir større. En ytterligere vekst innenfor fagområdet er en sentral del av COWIs strategi. Vi ser etter deg som er i stand til å lede store og mellomstore komplekse, tverrfaglige prosjekter. Du er dyktig på å drive prosesser og sikre at helheten i prosjektet blir ivaretatt, samt mestrer koordinering, planlegging, målstyring og ledelse av prosjektmedarbeidere. Du har minimum 5 års erfaring og gjerne bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgivende ingeniørfirma.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du er tillitsskapende og har solid forretningsforståelse
  • Du evner å dele erfaringer og kompetanse med kolleger
  • Du tilegner deg ny kunnskap raskt
  • Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du trives med å jobbe i tverrfaglige team

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Haugesund

Kontaktperson: Torbjørn Erland, Seksjonsleder, Epost: TOED@cowi.com, Tlf: 91 31 08 15

Søk stilling

Vis flere stillinger: