Prosjektleder innredning


Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

FirmaForsvarsbygg
FylkeNordland
StedEvenes
Søknadsfrist18.10.2020

Vi søker nå, til en enestående mulighet, etter Prosjektleder for innredning til spennende og varierte prosjekter på Evenes. Prosjektleder for innredning blir underlagt den enkelte prosjektleder for hvert byggeprosjekt, men vil ha selvstendig ansvar for å lede planleggingen og gjennomføringen av innredningsdelen. Du vil få ansvar for koordinering av grensesnitt mellom innredning/utstyr og de tekniske installasjonene i byggeprosjektene.

Forsvarsbygg avdeling Prosjekt og utvikling leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i hele landet. Investeringene er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter. Du vil kunne få prosjekter i alle faser, fra planlegging til ferdig overlevert bygg/anlegg til Forsvaret slik at disse er komplett med innredning/utstyr/IKT. Eksempler på relevante områder for innredningsprosjekter er boliger til befal og vervede, forlegning for vernepliktige mannskaper, kontorbygg, tunge verksted, storkjøkken, militærspesifikke anlegg og treningsanlegg i skyte- og øvingsfelt.

Arbeidssted vil være på Evenes hvor du de første årene vil ha dine prosjekter i forbindelse med utbygging av flyplassen. Prosjektene vil være av betydelig kompleksitet og størrelse. God samhandling med andre involverte vil være avgjørende for å lykkes i rollen.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
 • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
 • god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser til prosjektene gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar i egne prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring innen faget kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendom
 • Relevant prosjekterfaring med prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Innredningserfaring og erfaring med anskaffelser av materiell til eiendom, bygg og anlegg
 • Kompetanse knyttet til IT, systemforståelse og teknisk nettverk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er planmessig, strukturert og nøyaktig
 • Du er selvstendig og robust
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr 627 700,- til kr 704 900,- (ltr. 69 - 75). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Jørn Paal Myrlund

Prosjektsjef

909 23 370

Søk stilling

Vis flere stillinger: