Prosjektleder i Eiendomsavdelingen - Statsbygg, region øst

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.
Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.
Statsbygg, region øst, med regionkontor i Byporten i Oslo og omlag 200 ansatte, forvalter en eiendomsmasse på ca. 1,3 millioner kvadratmeter i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist09.04.2015

Teknisk avdeling ved region øst gjennomfører investerings- og vedlikeholdsprosjekter, og har i tillegg et koordineringsansvar og yter faglig bistand innenfor fagområdene energi, miljø og HMS-arbeid på regionens eiendommer. Avdelingen har til enhver tid en rekke samtidige prosjekter, og de enkelte prosjektene har stor variasjonsbredde. Vi søker nå en selvstendig, resultatorientert og målrettet prosjektleder med stor gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse ved nybygg, vedlikehold og oppgradering av tekniske installasjoner (el/vvs/sd-anlegg)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i hht. Byggherreforskriften
 • Prosjektutvikling og faglig støtte til eiendomsforvalter og driftspersonale
 • Kontraktsmessig oppfølging av entreprenører/leverandører

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad (fortrinnsvis ingeniør innen bygg, elektro, VVS)
 • Erfaring med prosjektledelse av bygge-/anleggsprosjekter
 • Fordel med interesse for verneverdige bygninger
 • Fordel med kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser og ulike kontraktsformer
 • Det er ønskelig at kandidaten er fortrolig med og har kjennskap til ny teknologi, metoder og verktøy i prosjektgjennomføring, som BIM, LEAN, BREEAM, ISY og lignende
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven § 8 første ledd.

Personlige egenskaper

 • Systematisk
 • Selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Evne til å kunne stå på i en hektisk prosjekthverdag

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle byggherrer og eiendomsforvaltere
 • Varierte og utfordrende prosjektoppgaver innenfor alle byggfagene
 • Et sterkt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og de ulike byggfagene
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter. Statsbygg har etablert et eget opplæringstilbud (Statsbyggskolen) og stipendordning
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087/1181 overingeniør/senioringeniør i ltr 62-74 for tiden fra kr 528 800 - 662 700, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse
 • Pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted i Oslo, men det må påregnes dagsreiser/befaringer i hele Østlandsområdet

Søk stilling

Kontaktinfo: Terje Heggestad, teknisk sjef (+47) 920 25 813

Vis flere stillinger: