Prosjektleder for stort utbyggingsprosjekt

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfrist16.04.2015

Ny firefelts veg mellom Gartnerløkka i Kristiansand sentrum og Breimyr nær grensen til Sogndalen kommune skal nå prosjekteres og bygges -

Statens vegvesen søker erfaren og dyktig prosjektleder.

Som prosjektleder vil du ha ansvar for byggeprosjektet E39 GartnerløkkaKolsdalen-Meieriet-Breimyr. Første utbyggingsparsell er fra Gartnerløkka til Kolsdalen. Det må påregnes at også andre større eller mindre utbyggingsoppgaver tillegges ansvarsområdet.

Kontorsted er Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil i denne jobben være med å bygge opp og lede lokal prosjektorganisasjon. Ditt hovedansvar blir gjennomføring av prosjektene i henhold til fremdrift, kvalitet, økonomi og sikkerhet. Du vil også ha budsjett- og personalansvar.
 • Kontaktflaten vil være både internt i Statens vegvesen og mot entreprenører, konsulenter, publikum, kommuner, naboer etc.
 • Du vil rapportere til avdelingsdirektør på Prosjektavdelingen, og inngår i avdelingens ledergruppe.
 • Det vil i perioder bli stor arbeidsbelastning i denne stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra prosjektledelse eller de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Vi søker etter ryddig, initiativrik og resultatorientert person med god kontraktforståelse og solid erfaring i prosjektledelse og prosjektstyring.
 • Det er ønskelig med teknisk utdanning. Du bør ha erfaring innen byggeplanlegging, anleggsgjennomføring og gjennomføring av større samferdsels- eller utbyggingsprosjekter.
 • Det er ønskelig med erfaring innen personalledelse og økonomioppfølging.
 • Du må ha evne til å samarbeide, være pådriver i utviklingen av lagånd og betrakte trivsel og godt humør som nyttig arbeidsverktøy.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi at den godkjennes av NOKUT ( www.nokut.no)
 • For å lykkes i denne stillingen må du være strukturert, ha god beslutningsevne og kunne vise til gode samarbeidsegenskaper.

Statens vegvesen kan tilby

 • Muligheten til å lede en av de mest kompliserte og interessante vegprosjekter i Agder.
 • En jobb med mening- å kunne gå på jobb for et bedre samfunn samt delta i kampen for 0 drepte og hardt skadde i trafikken
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gunstig pensjonsordning, forsikringer osv.
 • En arbeidsplass med stor takhøyde, mye moro, faglig fokus og spennende arbeidsoppgaver.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli tilrettelagt dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsdirektør Anette Aanesland på telefon 95120546.

Søk stilling

Vis flere stillinger: