Prosjektleder - E18 Ørje

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeAkershus
StedVinterbro
Søknadsfrist22.04.2018

I Region øst er det ledig stilling som prosjektleder på prosjekt E18 Ørje, Vinterbro. I denne jobben vil du få ansvar for å lede og koordinere arbeidet som ligger under prosjektets ansvar. Stillingen rapporterer til Prosjektdirektøren i prosjektavdelingen i region øst.

Prosjektlederen inngår i ledergruppen til prosjektavdelingen.

Om prosjektet og stillingen

Prosjektet skal bygge ny 4-felts motorveg gjennom kommunene Ski og Ås, med antatt byggestart for forberedende arbeider i 2019. Samtidig arbeides det med noen mindre entrepriser, samt sluttoppgjøret på en av de tidligere kontraktene på E18 i Østfold.

Det er satt av ca 4 mrd kr til Ørje - Vinterbro i SVV handlingsprogram i perioden 2018-2023.

Prosjektkontoret er i dag lokalisert til Elvestad, men vil i løpet av året bli flyttet til området rundt Vinterbro.

Det er i dag 14 stillinger tillagt prosjektet, som du vil få personalansvar for. Dette er dyktige fagfolk som har oppgaver innen blant annet planlegging, prosjektering, HMS og byggeledelse. Før byggestart på hovedarbeidene vil antall ansatte øke. Arbeidene vil bli utført i totalentrepriser.

Prosjektlederen vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av disse prosjektene. Stillingen er faglig utfordrende og stiller høye krav til lederkompetanse. Prosjektleder vil rapportere til prosjektdirektøren for Region øst og inngår i hans ledergruppen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning på universitets- eller høyskolenivå, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuelt etterutdanning, og gode og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Kompetanse innen planlegging, prosjektering og anleggsgjennomføring vil bli tillagt vekt.

Vi søker en initiativrik og resultatorientert person med erfaring fra prosjektgjennomføring i store prosjekter. Du bør være utadvendt, ha evne til samarbeid og kommunikasjon. Du bør være en pådriver i utviklingen av lagånd, og betrakte humor som et nyttig arbeidsverktøy for arbeidsglede i hverdagen for alle.

Generelle vilkår

Oppgavene vil være allsidige og interessante. Arbeidsmengden kan til tider være stor, men det vil være gode muligheter for avspasering.

Lønn etter avtale innen det statlige lønnssystemet. Overtid og ubekvem arbeidstid kompenseres med kr 100.000 pr. år. Det trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Kontorsted vil være på prosjektkontoret ved Vinterbro.

Spørsmål angående stillingen rettes til prosjektdirektør Svein Røed på tlf. 975 15 735.

Søk stilling

Vis flere stillinger: