Prosjektleder bypakke Ålesund

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedÅlesund
Søknadsfrist28.09.2014

Det er ledig stilling som prosjektleder ved prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region midt. Prosjektavdelingen har ansvaret for større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Oppgavene er varierte og spennende, og du vil bli en del av et sterkt fagmiljø. Prosjektavdelingen har i dag 110 medarbeidere. Omsetningen for 2013 var på ca. 3,6 milliarder.

Hva skal du jobbe med?

Kapasitetsgrensen på hovedvegnettet i Ålesund er snart nådd. For å møte utfordringene samarbeider Staten, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunen om utviklingen av bypakken i Ålesund. Bypakken medfører en stor og kompleks opprustning av Ålesunds transportsystem, med en total byggeperiode på rundt 15 år. Du vil få ansvaret for gjennomføringen av Statens vegvesens del av den planlagte bypakken.

Du får ansvar for reguleringsplanlegging, prosjektering og bygging av prosjektet, herunder fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS. Du har også personalansvar for medarbeiderne, og det formelle informasjonsansvaret for prosjektet. Du vil være en del av prosjektavdelingens ledergruppe.

Andre tiltak som ikke er tillagt bypakken, kan etter nærmere avtale bli lagt til prosjektorganisasjonen.

Du kan gå inn på følgende lenke hvis du vil vite mer om bypakke Ålesund:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/bypakkermoreromsdal/Ålesund

Hvem er du?

Du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum treårig bachelorgrad eller tilsvarende. Du har erfaring fra personalledelse og prosjekt- eller anleggsledelse. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og du må ha førerkort klasse B. At du har erfaring fra kompliserte entreprisekontrakter vil være en fordel.

Personlig egnethet vektlegges. Vi vil blant annet at:

  • Du har gode samarbeidsegenskaper.
  • Du er en motivator. Du ser og utnytter hver enkelt medarbeiders kompetanse.
  • Du er i stand til å omsette strategier og mål til handling.
  • Du er resultatorientert og en pådriver for prosjektets fremdrift.

Hva tilbyr vi?

  • Arbeidsoppgaver som både er spennende og utfordrende.
  • Godt arbeidsmiljø.
  • Fleksibel arbeidstid, slik at du kan kombinere arbeid og fritid på en god måte.
  • Lønn i samsvar med etatens lønnspolitikk.

Annet

Kontorstorstedet for stillingen er Ålesund.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad reflektere mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeider av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider aktivt med å rekruttere medarbeider med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har hele eller deler av utdanningen din utenfor Norge, må den være godkjent av NOKUT.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du også kan laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester, samt bekreftede kopier, medbringes til et eventuelt intervju.

Søk her

Kontaktpersoner:

Ove Nesje

tlf: 71274124

mob: 97162355

Vis flere stillinger: