Prosjektleder Bygg

People4you er et bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi løser bemanningsutfordringene for næringslivet. Våre rådgivere har solid erfaring fra bransjen og benytter DNV-sertifiserte verktøy i sitt arbeid. Vi har kontorer i Askim og Ski, Oslo, Bergen, Romerike og Stavanger. Våre rådgivere er spesialister innen blant annet IT, Salg & Kommunikasjon, Eiendom, Økonomi & Regnskap, Bygg & Anlegg, Transport & Logistikk og produksjon.

Firma People4You
FylkeAkershus, Østfold
StedFollo / Østfold
Søknadsfrist10.08.2018

Er du opptatt av sikker ledelse og jobber målrettet?

På vegne av flere godt etablerte entreprenører søker People4you prosjektledere innen bygg. Våre kunder er store entreprenører som blant annet har virksomhet i Østfold og Akershus, hvor flere skal i gang med bygging av skoler, kjøpesentre, leilighetskomplekser og eneboliger. De har godt renommé, sunn økonomi og godt fagmiljø. Du vil jobbe sammen med flere kollegaer i et godt arbeidsmiljø, som er opptatt av gode fremtidige løsninger. Her vil det være store utviklingsmuligheter for den rette kandidaten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging og gjennomføring av bedriftens rutiner og systemer for SHA, KS, YM og samfunnsansvar på prosjekt samt påse at arbeidet utføres i samsvar med kontrakten
 • Sørge for at alle myndighetskrav og retningslinjer som er beskrevet i bedriftens planverk og ISO-krav blir fulgt opp og dokumentert
 • Følge opp kvalitetsdatabasen og bidra til kvalitetsanalyser og forbedringsarbeid inne hvert fagområde
 • Bistå i innføring/opplæring av HMS-tiltak og gjennomføre disse i samsvar med selskapets HMS-system samt bidra med innspill og erfaringer i det kontinuerlige forbedringsarbeidet med hensyn til SHA, KS, YM og samfunnsansvar i konsernet
 • Videreutvikle, forbedre og oppdatere HMS-/SHA-planer
 • Koordinering av HMS, samt oppfølging, kontroll og delta i byggemøter er sentrale oppgaver
 • Du vil være initiativtaker til å forbedre HMS-arbeidet i prosjektene.
 • Bidra med å vurdere hva som må konkretiseres av sikkerhets-relatert krav i kontrakter
 • Sikkerhetsopplæring

Rollen vil inngå i bedriftens ledergruppe, og vil bestå av følgende ansvarsområder.

Kontrakt:

 • Være bedriftens interne kontrakts rådgiver og ressursperson på entrepriserett
 • Vurdere kontrakts risiko og muligheter i anbudsdokumenter før innlevering av anbud
 • Støtte prosjektene i juridiske problemstillinger knyttet til kontraktene med byggherrer og underentreprenører

Kvalitet/Ytre miljø:

 • Sikre at kvalitets- og miljøledelsessystemet er vedlikeholdt og utviklet i henhold til ISO-krav
 • Sørge for at bedriften har nødvendige formelle kvalifikasjoner mot offentlige myndigheter og institusjoner
 • Sørge for at kvalitetssystemet er i tråd med de ansatte arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre interne revisjoner og drifte bedriftens håndtering av avvik
 • HMS
 • Påse at helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i hele bedriften
 • Oppdatering og utvikling av bedriftens system for helse, miljø og sikkerhet
 • Planlegge og gjennomføre revisjon av HMS-systemet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg
 • Gode referanser fra tidligere prosjekter
 • Erfaring fra entreprenør eller rådgivende ingeniør

Personlige egenskaper

Du er en omgjengelig og hyggelig person med god faglig innsikt. Du er strukturert og selvstendig, samtidig som du liker å jobbe sammen med andre for å oppnå et godt resultat for selskapet. Videre søker vi deg som er engasjert og nysgjerrig med tanke på videreutvikling innen fagområdet. Du har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr
For den rette kandidaten kan vi tilby spennende og utfordrende oppgaver hos en godt etablert entreprenør med sunn økonomi og faglig sterkt entreprenørmiljø. Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling.

People4you er opptatt av at du trives, føler mestring, får utvikling og at du har en god dag på jobb.

Er du den vi søker for våre kunder? Vi ser frem til å motta din CV og søknad.

Søk her

Kontaktperson:

Ståle Paulsen
Rådgiver
stale.paulsen@people4you.no
+ 47 815 68 889

Vis flere stillinger: