Prosjektleder bygg

Larvik kommune har ca 43.000 innbyggere og et totalareal på omlag 530 km2. Larvik er en kulturkommune, en havneby, et reisemål og et kommunikasjonsmessig knutepunkt med et variert og solid næringsliv. Kort sagt: en mangfoldig og attraktiv kommune med mye livskvalitet, mange spennende muligheter og høye ambisjoner. Prøv oss!

Firma Larvik kommune
FylkeVestfold
StedLarvik
Søknadsfrist29.03.2015

Larvik kommune Eiendom - virksomhetsområde Bygg og prosjekter - representerer en spennende arbeidsplass med stort mangfold, ordnede og trygge arbeidsforhold, gode kollegiale forhold og ikke minst et viktig samfunnsoppdrag. Vår nye prosjektleder vil få ansvar eller delansvar for varierte prosjekter til glede for kommunens innbyggere. Prosjektene kan spenne fra rehabilitering av ventilasjonsanlegg og vinduer til bygging av omsorgsboliger, barnehager og skoler. Du representerer Larvik kommune som byggherre og jobber mot konsulenter, arkitekter og byggentreprenører i tillegg til interne kolleger i Larvik kommune. Du vil delta i alle faser fra planlegging og gjennomføring til overlevering.

Dette er en fast 100 % stilling. Prosjektleder rapporterer til virksomhetsleder Bygg og prosjekter.
Kvalifikasjoner for stillingen:

Du har dokumentert relevant byggfaglig kompetanse samt erfaring fra prosjektledelse. Det er videre en fordel om du har kjennskap til Lov om offentlig anskaffelser og offentlig forvaltning. Avdelingen har naturlig nok mye fokus på økonomi og gjennomføringskraft.

Vi ser etter en person som er systematisk og som har både en tydelig og lyttende kommunikasjonsstil. Like viktig er evnen til å samarbeid med andre på ulike nivåer. Teknologi og løsninger er i stadig utvikling. Prosjektlederen vi ønsker oss er derfor åpen for og initierer nye ideer og løsninger innenfor akseptable kostnadsrammer.

Betingelser:

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer lønn, betalt spisepause, god pensjonsavtale og andre goder knyttet til KLP.

Oppsummert kan Larvik kommune ellers tilby:

  • Faglige utfordringer
  • Samarbeid med store profesjonelle nettverk/aktører
  • Selvstendig ansvar for bygg- og rehabiliteringsprosjekter
  • Et hektisk og positivt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Bygg og prosjekter Erik Solli-Tangen. Mail: erik.solli-tangen@larvik.kommune.no. Mobil: 455 01 533.

Søknadsfrist: 29. mars 2015

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.


Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Se nedenstående link.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad, skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer 15/1460.

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/

Vis flere stillinger: