Prosjektingeniør

Vår visjon er å verte ein betydeleg og anerkjent aktør innen bustadbygging på ytre Søre Sunnmøre. Å skape trygge bustadar med høg kvalitet. Ein heim er ei personleg sak. Vi skal vere med å skape eit heim for våre kundar.

Vår forretningside er at vi i tillegg til sal av URBANHUS, kan vi tilby tømrararbeid, flislegging, måling, mur og og puss innan rehabiliteringsmarknaden.

FirmaByggenheim
FylkeMøre og Romsdal
StedFosnavåg
Søknadsfristsnarest

Vi søkjer deg som meistrar og trivast med høgt tempo, varierande arbeidsoppgåver og er medviten verdien av god orden og gode rutinar og bygge gode relasjonar til våre kundar.

Dine hovudoppgåver omfattar ansvaret for:

- Teikning og prosjektering av mindre tilbygg o.l.

- Prosjektering, samordning av byggjeplass.

- Kontroll av teikningsgrunnlag/rettleing av underentreprenørar.

- Bestilling/handtering av byggjevarer.

Vi søkjer ein person som har:

- Ingeniørutdanning eller lang erfaring frå byggjebransjen.

- Evne til å jobbe sjølvstendig med målretta arbeid.

Vi tilbyr:

- Sjølvstendige arbeidsoppgåver og ansvarsområde.

- Spennende utviklingsmoglegheiter i eit selskap med klare ambisjonar.

- Gode vilkår for rett person.

For meir opplysningar, kontakt Jan-Arild, tlf. 957 74 490.

BYGGHEIM AS

Rådhusgata 1,

6090 Fosnavåg

Tlf: 47 98 00 50

post@byggenheim.no

Vis flere stillinger: