Prosjektingeniør - Teknisk fagavdeling

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 440 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

FirmaOslo kommune, Plan- og bygningsetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist14.09.2014

ENHET FOR BYGGETILSYN

Hovedoppgavene for Enhet for byggetilsyn er kontroll og tilsyn av byggeaktiviteten i kommunen for nybygg og for endringer av den bestående bygningsmasse. Hovedmålet for enheten er å bidra til bedre bygg i Oslo gjennom tilsyn med byggetiltak og oppfølging av ulovlig byggeaktivitet.

Tilsyn innebærer enten befaring på byggeplass eller dokumentgjennomgang av prosjekteringsmateriale og utarbeiding av tilsynsrapport. Ulovlighetsoppfølging vil oftest nødvendiggjøre befaring og utarbeiding av brev dersom det finnes forhold i strid med bygningslovgivningen.

Utlyste stilling retter seg i hovedsak mot ulovlighetsoppfølging. De ulovlige forhold avdekkes etter henvendelser fra privatpersoner, andre etater eller offentlige virksomehter, saksbehandlere i etaten eller egen oppsøkende virksomhet. Oppgavene vil i hovedsak innebære å avklare de faktiske forhold gjennom befaring, utsjekking av arkiv og mot lovverk samt følge opp saken skriftlig i forhold til berørte.

I utgangspunktet ønskes stillingen besatt med person med byggfaglig bakgrunn, men også annen utdanning som for eksempel jurist og samfunnsviter med relevant erfaring vil kunne anses kvalifisert.

Hjemmel nr.: S008450

Fast stilling

Prosjektingeniør (Stk 0043 avdelingsingeniør I) ) Ltr 43 som tilsvarer kr 520 700,- pr. år.

Etaten ønsker søknader via vårt elektroniske søknadssystem.

Originale vitnemål og attester tas med for kopiering i etaten ved innkalling til intervju.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger i etaten/avdelingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsoppgaver
 • Ulovlighetsoppfølging vil oftest nødvendiggjøre befaring og videre saksoppfølging dersom det finnes forhold i strid med bygningslovgivningen
 • Planlegge og gjennomføre tilsyn med ansvarlige søkere, prosjekterende, utførende og kontrollerende foretak i byggesaker og inspeksjoner på byggeplass
 • Delta i aktuelle prosjekter og utviklingsoppgaver
 • Rådgivning til byggesaksbehandlere
 • Publikumsservice

Kvalifikasjoner
 • Universitet eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis byggfaglig relatert, men også annen utdanning som jurist, samfunnsviter eller lignende
 • Relevant praksis og god kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter vil bli vektlagt likeledes bygningsteknisk kompetanse
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Dokumenterte resultater kan oppveie for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper
 • Gode kommuniaksjons-og samarbeidsevner
 • God forståelse for myndighetsrollen

Vi tilbyr
 • Lyse moderne lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper eller i eget velutstyrt trimrom

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Leif Oskar Solheim - Gruppeleder - 23 49 12 28 / 948 58 940

Vis flere stillinger: