Sverre Heskestad (t.v.) vil fortsatt lede Prosjektil, mens Arild M. Lunde fortsetter som leder for ALC.

Prosjektil har kjøpt 50 prosent av ALC

Prosjektil har kjøpt 50 prosent av ALC. - Oppkjøpet av 50 prosent av ALC betyr at Prosjektil øker både kapasitet og kompetanse, heter det i en melding fra selskapet.

De vil i første omgang framstå som to separate selskap, men med tett samarbeid. Sverre Heskestad vil fortsatt lede Prosjektil, mens Arild M. Lunde fortsetter som leder for ALC.

– Eksisterende eiere i ALC fortsetter både som ansatte og eiere i selskapet, og det er helt avgjørende for dette oppkjøpet, sier Heskestad.

ALC feiret 20-års jubileum i 2017, og driver i hovedsak som rådgivende ingeniører innen byggeteknikk.

– ALC har svært flinke folk innen byggteknikk, og det betyr at vi nå også dekker denne viktige nøkkelkompetansen innen byggeprosjekter på ingeniørsiden. Med det nyeste tilskuddet tilbyr nå Prosjektil alle rådgivningstjenester samlet. Oppkjøpet gjør Prosjektil til den største lokaleide aktøren i konkurranse med nasjonale og internasjonale rådgivningsfirma i regionen, sier Heskestad.

– Styrken med å være lokaleid er korte beslutningsveier og samlet kompetanse geografisk. Å ha disse fagområdene i eget hus betyr at vi har kontroll på både kvalitet og kostnader, sier Lunde.

Lunde mener det framover er svært viktig å bygge et sterkt lokalt multidisiplint rådgivningsmiljø.

– Korte avstander og lokal kjennskap til prosjektene gir raskere og enklere prosesser med bedre kvalitet, sier han.

Framtiden i byggebransjen ligger i bedre planlegging og prosjektering.

– Hvis vi skal kunne bygge bedre, mer effektivt og med færre feil må vi utvikle detaljprosjektering i prosjektene. Flere myndighetskrav kommer, og vi ser at her har bransjen et stort utviklingspotensiale. I denne utviklingen skal vi være med, sier Heskestad.

– Vi opplever at både private og offentlige oppdragsgivere endrer seg. Nå vil de ha større pakker, bredere fagområder og større del av totalen i et prosjekt fra ett og samme selskap. Det kan vi nå tilby, og vi står bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringer aktører krever, sier han.