Prosjektgjennomfører

En ledende aktør innen eiendomsutvikling.

Siden 1994 har vi utviklet over 200 eiendomsprosjekter spredt over hele landet med en samlet salgsverdi på over 7 mrd. kroner.

Hovedtyngden av prosjekter omfatter sentralt beliggende kombinasjonsbygg med arealer for forretninger, offentlige funksjoner og boliger.

FirmaProfier AS
Fylke
Søknadsfrist01.03.2011

Vi har en økende prosjektportefølje og trenger snarest

PROSJEKTGJENNOMFØRER

 

Stillingen medfører ansvar for byggeadministrasjon av prosjekter i gjennomføringsfase.

Arbeidsoppgavene innebærer kontraktsforhandlinger og kontrahering, overvåking av byggeprosessen gjennom bygge- og byggherremøter, kvalitetssikring og HMS, samordning mellom våre kunder og entrepenør, økonomioppfølging og samarbeide med offentlige myndigheter m.m.

 

Vi søker personer som vil satse på en spennende jobb i et kreativt og ekspansivt miljø, og

som bør ha:

- byggteknisk utdannelse (ing./siv.ing. eller tilsvarende)

- Minimum 5 års bransjerelatert erfaring

- evne til selvstendighet, - kombinert med gode samarbeidsegenskaper

- fleksibilitet, struktur og stå-på-vilje

 

Søknad med CV innsendes snarest og senest innen 01.03.11 til

Profier AS, Postboks 485, 1373 ASKER, evt. pr. mail merket Prosjektgjennomfører.

Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til Geir S.Stenmarck på tlf.66 79 99 00, evt. på mailadresse: stenmarck@profier.no

Vis flere stillinger: