Prosjekteringsleder

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.

Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist12.12.2018

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Prosjekteringsleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Prosjekteringslederen skal bidra til at leverandøren:

 • Utfører tverrfaglig koordinering i prosjekteringsarbeidet, herunder koordinering av SHA-arbeidet
 • Ivaretar enhetlige løsning langs hele linjen
 • Gjennomfører nødvendig koordinering med eksterne interessenter

Blant annet følgende arbeidsoppgaver inngår i oppdraget:

 • Gjennomføre kontrollaktiviteter i henhold til kontrollplanen
 • Prosjekteringsleder skal koordinere arbeider mellom leverandør, andre prosjekteringsledere, prosjekt- og byggeledere og fagkompetanse/fagansvar internt i Bybanen Utbygging
 • Bistå prosjektleder prosjektering i utøvelsen av prosjektledelse og kontraktsoppfølgning
 • Fungere som bindeledd mellom prosjekteringsleverandør, entreprenør og Bybanen Utbygging
 • Bidra til tverrfaglig koordinering i prosjektering av hele byggetrinnet, herunder SHA-koordinering
 • Bidra til å kvalitetssikre arbeidsunderlag fra prosjekterende

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning som ingeniør innen bygg og/eller anlegg.

Kandidaten må ha minimum 5 års relevant operativ erfaring fra bygge- og/eller anleggsplass. Av disse må minimum 2 år av erfaringen være fra bygg. I tillegg kreves minimum 2 års relevant erfaring med prosjektering og/eller oppfølging av prosjektering, herunder erfaring med utarbeidelse, kontroll og/eller oppfølging av prosesskoder. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglende oppfyllelse av krav til utdanning.

Særskilt passende kandidater med relevant erfaring vil også kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyller overnevnte krav.

Følgende kompetanse/erfaring er ønskelig, og vektlegges i vurderingen:

 • Operativ erfaring fra bygge- og/eller anleggsprosjekter av tilsvarende kompleksitet som Bybaneprosjektet
 • Erfaring som prosjekteringsleder, byggeleder eller tilsvarende fra entrepriser innen bygg og/eller anlegg
 • Relevant erfaring fra lignende bygningsarbeid
 • Relevant erfaring fra lignende prosjekteringsarbeid
 • Relevant erfaring tilknyttet beskrivelse
 • Relevant erfaring med både bygge- og anleggsarbeid
 • Relevant erfaring med tilsvarende utfordringer som nevnt i punkt 1, herunder merfaring med koordinering av ulike fagdisipliner
 • Erfaring fra prosjektering i 3D-modell
 • Relevant erfaring med bruk av Norsk Standard, fortrinnsvis NS8405

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 11.12.18, men vi vil vurdere kandidater for lignende, evt. andre aktuelle stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: Januar 2019

Varighet: Juli 2019

Oppdragets omfang antas å være 40-50 % stilling i avtaleperioden. Eksakt stillingsprosent avtales nærmere mellom partene. Det må påregnes at det i enkelte perioder vil være behov for omfang utover 40-50 %.

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult legger stor vekt på å være nær sine ansatte, og være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver der du tydelig skal merke at du er i fokus.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: