Prosjekteringsleder

BundeBygg er et av de ledende entreprenørfirmaene i Oslo og omegn. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Vi har lang erfaring og god kultur i bedriften for å jobbe med våre byggherrer i langsiktige kundeforhold. Vi utfører for det meste totalentrepriser, gjerne som samspillskontrakt.

Vi ønsker å tilby våre samarbeidspartnere en god sparringspartner som kan være med tidlig i prosessen og ikke minst være en sterk bidragsyter til en god prosess gjennom byggeprosjektet. Vi har et mål vi jobber etter både internt og eksternt; Mennesker som liker å jobbe samme skaper de beste resultatene.

I BundeBygg legger vi stor vekt på at organisasjonen er kundeorientert og kvalitetsbevisst. Vi er ca 170 ansatte og vi jobber kontinuerlig for å beholde vårt gode arbeidsmiljø.

Firma BundeBygg
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Å være prosjekteringsleder i BundeBygg er en selvstendig og sentral rolle. Du vil være en del av teknisk avdeling bestående av prosjekteringsledere, ITB-Koordinatorer og BIM-teknikere.

Prosjekteringsleder skal påse at dokumenter og tegninger fra de prosjekterende foreligger til rett tid og til riktig kvalitet både i forhold til prosjektet, byggherre og myndigheter.

Prosjekteringsleder har ansvar for å få rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og kontrahere rådgivere til prosjekteringen.

Prosjekteringsleder bidrar til å skape gode løsninger sammen med andre kollegaer og innleide rådgivere.

Prosjekteringsleders rolle i BundeBygg spenner fra deltakelse i anbudsprosesser, prosjektutvikling, ledelse av prosjekteringsarbeidet og støtte til prosjektleder. Delta i evalueringen av sluttresultatet og foreta erfaringsoverføring til organisasjonen.

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre 170 ansatte. Dette gjør vi ved å fokusere på verdiene våre, Folkeskikk, Orden, Lagånd, og Kundefokus (FOLK).

Som prosjekteringsleder i BundeBygg har du sammen med prosjektutvikler og prosjektsjef ansvaret fra skisseprosjekt og frem til ferdig forhandlet kontrakt. Vi har flere spennende prosjekter i vente og ønsker derfor å ansette flere prosjekteringsledere.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal planlegge og styre prosjektene i tidligfase
 • Du skal planlegge og styre detaljprosjektering
 • Du skal etablere og lede tverrfaglige prosjekterings- og prosjektutviklingsgrupper
 • Du skal påse at god flyt i arbeidsprosessene etableres til prosjektleder og ansvarlig søker
 • Du skal holde kartleggingsmøter med kunde for etablering av prosjektplan og budsjett
 • Du skal være en ressurs for prosjektorganisasjonen med tanke på teknisk byggbare løsninger, relevante lover og forskrifter
 • Du skal representere BundeBygg overfor kunder, marked, leverandører og myndigheter
 • Du skal etterleve våre verdier; Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus

Ønsket kompetanse / personlige egenskaper:

 • Du har erfaring fra entreprenørbransjen eller rådgivningsvirksomhet
 • Du er faglig dyktig med gode gjennomføringsevner
 • Du er prosessorientert og dyktig på ledelse og styring
 • Du har relevant utdanning

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en bedrift med et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig, ha gode utviklingsmuligheter og store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Ved spørsmål om stillingen sendes e-post: jobb@bundebygg.no

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: