Prosjekteringsleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeBuskerud
StedDrammen
Søknadsfrist30.11.2016

Ved Prosjektavdelingen i Statens vegvesen region sør er det ledig stilling som prosjekteringsleder. Stillingen inngår i prosjektorganisasjonen for utbygging av E16 Skaret Høgkastet, som er under oppbygging. Arbeidssted vil være i Drammen i prosjekteringsfasen, inntil utbyggingen starter opp.

Prosjektet omfatter prosjektering og utbygging av E16 til firefelts motorveg mellom Skaret og Høgkastet i Hole kommune i Buskerud. Statens vegvesen skal ha ansvaret for prosjektering og utbygging av denne strekningen som er om lag 8,5 km lang. Byggearbeidene på strekningen vil omfatte både vegtunneler, konstruksjoner og veg i dagen. Fra Høgkastet ved Sundvolden og fram til Hønefoss planlegges utbygging av E16 til firefelts motorveg som del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Jernbaneverket er tildelt ansvaret for Fellesprosjektet. Det pågår nå arbeid med en felles reguleringsplan for både veg og bane, som Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om. For arbeidet med reguleringsplanen for strekningen Skaret Høgkastet har Vegvesenet etablert en prosjektorganisasjon i Drammen. Stillingen vil i første omgang være bistand i reguleringsplangruppa, og fra høsten 2017 oppstart av byggeplan for strekningen. Utbygging av strekningen skal følge utbyggingen av Fellesprosjektet, som har ambisjon om byggestart i 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Anskaffelse, kontrahering og styring av eksterne prosjektrådgivere/konsulenter
 • Lede prosjekteringsprosesser og sikre god kvalitet på leveranser fra de prosjekterende
 • Ivareta kontakt med interne og eksterne godkjenningsinstanser i prosjekteringen og sikre god involvering av fagmiljøene internt i Vegvesenet.
 • HMS-koordinator for prosjekteringsfasen
 • Koordinering og oppfølging av prosjektering i byggeperioden, i samarbeid med byggeleder

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon eller lignende, samt prosjekteringserfaring innen fagområdene veg, tunnel og konstruksjoner.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Evne til å arbeide strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder Arvid Veseth, mobiltlf. 91828741.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: