Prosjekteringsleder underbygning - Ulriken tunnel

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist28.09.2014

Som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Utbyggingsprosjekter Vest behov for flere dyktige medarbeidere. Vi søker deg som trives med nye utfordringer, og som søker spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Prosjektet Arna–Bergen søker prosjekteringsleder underbygning i forbindelse med bygging av nye Ulriken tunnel, utbedring av dagens tunnel og fornyelse av Arna stasjonsområde. Prosjektet samarbeider nært med Jernbaneverkets utbyggingsprosjekter på Vestfoldbanen.

Stillingen vil rapportere til prosjektleder Hans-Egil Larsen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre all prosjektering i plan- og byggefasen
 • Oppfølging av kontrakt med prosjekterende mht kvalitet, fremdrift og økonomi for alle fag
 • Koordinere involvering av interessentene
 • Koordinere teknikske grensesnitt i prosjektet
 • Utvikle og anbefale tverrfaglige tekniske løsninger
 • Gi innspill og faglig støtte til faseplanlegging, sportilgang, kontraktstrategi og reguleringsplaner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen relevante fagområder
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør innen relevante fagområder, gjerne større anleggsprosjekt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder, og gjerne kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser og oppbygging av kontrakter
 • Kunnskap om kvalitet- og RAMS-arbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids-, kommuniaksjons- og koordineringsevner
 • Løsningsorientert, strukturert, nøyaktig og positiv
 • Evne til å holde oversikt ved stor aktivitet
 • Stor arbeidskapsitet
 • Like å lede andre, og fungere godt i team, men trives med å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Stillingen lønnes etter stillingskode 1181 senioringeniør, i ltr. 61-77, som for tiden utgjør fra kr 518 800 til kr 710 400.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Hans-Egil Larsen +47 474 76 616


Vis flere stillinger: