Prosjekteringsleder Anlegg

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i Kristiansand i 1935, og har i dag rundt 670 ansatte fordelt på 5 kontorer langs kysten mellom Oslo og Bergen. Kruse Smith er en innovativ og komplett aktør innen bygg og anlegg.

Firma Kruse Smith
FylkeRogaland, Agder
StedKristiansand eller Forus
Søknadsfrist13.09.2020

Grunnet økt arbeidsmengde og dreining i entrepriseformer søker vi nå etter Prosjekteringsleder for Anleggsdivisjonen.

Hos Kruse Smith vil du få faglig og personlig utvikling og ikke minst være en sentral person i å lede prosjektering og tilbudsprosesser for å vinne oppdrag for Anlegg. Korte beslutningsveier i et selskap med gode verdier, vil skape et godt grunnlag for at du vil trives her hos oss. Du vil være en viktig bidragsyter i et faglig og sosialt miljø hos en solid og velrenommert entreprenør som innehar gode relasjoner i markedet. Bransjen har høyt fokus på digitalisering og effektivisering av alle prosesser og vi har tatt en ledende posisjon her. Vi er også i ferd med å ta en tydelig posisjon innenfor miljø og bærekraft. For oss er det viktig at du deler disse målsetningene.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Prosjektutvikling og prosjekteringsledelse av totalentrepriser/samspillavtaler
 • Lede tilbudsarbeid og prosjektering fra tidligfase til ferdig prosjekt
 • Koordinere og utarbeide prosjekteringsplaner
 • Sørge for godt samarbeid og involvering med alle interessenter
 • Kontraktsforhandlinger og kontrahering av samarbeidspartnere til prosjektene
 • Bidra til valg av kostnadseffektive løsninger som ivaretar miljø, sikkerhet og kvalitet
 • Sørge for tillitsskapende kunde- og leverandørforhold
 • Fungere som tilbudsleder i enkelte prosjekter
 • Være en aktiv bidragsyter i prosjektene, fra idé til virkelighet

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør, fortrinnsvis innen bygg/anlegg.
 • Tverrfaglig forståelse og erfaring fra anleggsbransjen, ønskelig med erfaring både fra rådgiversiden og entreprenørsiden.
 • Erfaring fra infrastrukturprosjekt (vei, tunnel, bro, etc) er en fordel
 • Interesse og kompetanse i effektiv arbeidsmetodikk, som for eksempel VDC, LEAN og bruk av BIM
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger og kontrahering er ønskelig
 • God kompetanse på relevante dataverktøy
 • Norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig. God engelskkunnskap er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Du er troverdig og sørger for tillitsskapende kunde- og leverandørforhold.
 • Du er initiativrik og ansvarlig
 • Du har bunnlinjefokus og risikoforståelse; identifiserer og håndterer muligheter og nedsider i prosjektene
 • Du har sterke lederegenskaper med evne til å inspirere og koordinere andre
 • Du har god gjennomføringsevne med fokus på kvalitet
 • Du har en systematisk tilnærming
 • Du er innovativ og en forkjemper for nye tilnærmingsmåter

Arbeidssted: Kristiansand eller Stavanger (Forus)

Søknadsfrist:13.09.2020

Vi ser fram til å høre fra deg. Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om stillingen eller Kruse Smith generelt. 

FRA ÍDE TIL VIRKELIGHET er vår visjon. En visjon vi er stolt av å strekke oss etter - gjennom kreativitet, kompetanse og finansiell tyngde.

Vår erfarne Anleggsdivisjon har nedslagsfelt i hele Norge. Kruse Smith Anlegg bygger spennende konstruksjoner som bruer, tunneler, kaier, dammer, energianlegg og betongkonstruksjoner innen industri. Anleggsdivisjonen består av to avdelinger; Konstruksjon med hovedsete i Kristiansand og Tunnel med hovedsete på Forus. På sammensatte prosjekt har vi også utstrakt samarbeid med andre deler av Kruse Smith og bransjen forøvrig.

Avdeling Prosjektutvikling Anlegg har ansvar for å kalkulere, utvikle og kontrahere prosjekter. Vi skal ha en god oversikt over markedsmuligheter og entreprenørens egen kapasitet og kompetanse for deretter å vinne de mest lovende prosjektene. Gjennom gode løsninger, gode samarbeidspartnere og med faglig kompetanse skal vi sørge for å danne grunnlag for lønnsomme prosjekt som preges av sikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Kontaktpersoner:

Tomm-Eivind Bjørneseth-Hermansen

Avdelingsleder

936 97 427

Tomm.Hermansen@kruse-smith.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: