Prosjektering av urbant trebyggeri

StedOslo, Norge
ArrangørNAL
Fra17.10.2014
Til17.10.2014
TidspunktFredag kl 9.00 - 17.00

På dette kurset vil vi ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urbant trebyggeri. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk og konstruktive detaljer.

I tillegg vil vi få presentert visjonære prosjekter hvor det er tatt i bruk nye produksjons- og konstruksjonsmåter.

Økt bruk av tre i varige konstruksjoner er ett av svarene på de klimautfordringene samfunnet står overfor. Hvordan kan vi utnytte den naturgitte ressursen bedre i byene våre? Og på hvilken måte kan erfaringene som ligger nedfelt i vår byggetradisjonen videreutvikles i fremtidens arkitektur?

Målsetting med kurset:
Målet med kurset er å øke kunnskapen om urbant trebyggeri blant arkitekter, ingeniører, utbyggere og andre aktører i byggebransjen. Gjennom å presentere realiserte og visjonære prosjekter, samt belyse erfaringer i både prosjekteringsfase og byggjeprosess, skal kurset skape idéer og være en drivkraft for økt bruk av tre i urbane strøk.

Målgruppe:
Arkitekter, ingeniører, utbyggere, øvrige aktører i byggebransjen.

Program og påmelding