Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning

StedOslo, Norge
ArrangørNFS
Fra07.05.2015
Til07.05.2015
TidspunktTorsdag kl 8.30 - 16.30

Jordskjelvkurs

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8 / NS-EN 1998, med eksempler på dimensjonering av bygninger i Norge med hensyn på jordskjelv.

Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.

Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere konstruksjon.

Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører og til ingeniører hos byggemyndigheter o.l.

Påmeldingsfrist: 30. april

Program og påmelding