Ole Henrik Ystehede (t.v.) og John Ivar Mejlænder-Larsen  ser frem til å presentere en rekke prosjekter på Markedskonferansen 2018.

Prosjekter for 50 milliarder presenteres på Markedskonferansen

221 prosjekter "pre doffin"med antatt kontraktsverdi på mer enn 50 milliarder kroner blir presentert når EBA Oslo, Akershus og Østfold og EBA arrangerer "Markedskonferansen 2018" neste onsdag.

Konferansen, den fjerde i rekken, skal i tillegg til å gi deltakerne oversikt over markedet for offentlige bygg og kommunale anlegg i regionen, være en møteplass for bestillere og entreprenører.

- Gjennom å samle prosjekter som er i arbeid, men ennå ikke lagt ut på doffin eller endelig besluttet, ønsker vi å gi medlemmene oversikt over hvordan markedet utvikler seg. Det er verdifullt i en region med så høy aktivitet som vår, sier styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold, John Ivar Mejlænder-Larsen.

Både Statsbygg, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune vil stå på scenen på Næringslivets Hus og fortelle hvordan de vil velge leverandører i fremtidige prosjekter. I tillegg vil en rekke prosjekter presenteres, og konferansedeltakerne får utdelt "Markedsrapport 2018" som trykkes denne uken.

- Det ligger et stort arbeid bak denne rapporten, både gjennom innsamling og gjennom den tilrettelegging av informasjon om prosjekter som kommunene nå gjør som en årlig øvelse. Det setter vi stor pris på, og er en forutsetning for å levere en god og fersk oversikt, sier direktør i EBA Oslo, Akershus og Østfold, Ole Henrik Ystehede.

Programmet for konferansen er utviklet i samarbeid med Statsbygg, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. I 2017 samlet den et hundretalls deltakere, et antall som er ventet også i år. 

Les mer om arrangementet her