Prosjekter drar ned NCC-resultat

Mens NCC-konsernet opplever fremgang, preges resultatet til den norske virksomheten av sviktende inntjening på noen anbudsprosjekter.

Omsetningen til norske NCC Construction AS steg med 200 millioner til 1,2 milliarder norske kroner i første kvartal. Resultatet før skatt ble imidlertid nærmere halvert til 29 millioner kroner som gir en resultatmargin på 2,4 prosent. Resultatnedgangen skyldes at noen prosjekter har fått en negativ utvikling. Dette gjelder for to boligprosjekter i Trondheim, Barn i byen samt Bo i byen, hvor utviklingen ikke har vært som ønsket. Dessuten har vi hatt for svak inntjening på nye Ahus, forklarer adm. direktør Sven Chr. Ulvatne. Han kan for øvrig opplyse at selskapet i fjorårets første kvartal også hadde ekstraordinære inntekter på 20 millioner kroner blant annet som gevinst i forbindelse med salg av en tomt. Jeg regner imidlertid ikke med at det svakere resultatet i første kvartal vil føre til noen resultatsvekkelse for den norske virksomheten i 2006, fremholder Ulvatne som karakteriserer resultatet for første kvartal som tilfredsstillende. Den norske NCC-sjefen kan for øvrig glede seg over en ordreinngang på 2,6 milliarder som er den høyeste som er registrert for et kvartal.