Prosjektdirektør

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca 150 medarbeidere og er fortsatt i vekst. Vi holder til i moderne lokaler på Helsfyr.

I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Samtidig vil du bli del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsfellesskap med godt arbeidsmiljø, som sammen jobber mot målet om å bygge skoler vi kan være stolte av.

Som kommunalt foretak i Oslo kommune kan Undervsiningsbygg by på konkurransedyktige betingelser. Vi har fleksibel arbeidstid 37,5 timer pr. uke og gode pensjons- og personalforsikringer. Lønn etter avtale.

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

FirmaUndervisningsbygg Oslo KF
Fylke
SøknadsfristSnarest

 

Spennende lederstilling hos Oslos største byggherre

 

Vi søker deg som vil få ansvaret for vår nyopprettede prosjektavdeling i Undervisningsbygg. Vi ønsker en tydelig leder som har evne til å lytte, støtte og motivere. Du er også besluttsom, engasjert og utviklingsorientert . Stillingen inngår i foretakets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

 

I utviklingen av vår organisasjon vil vi nå slå sammen våre to avdelinger, Utvikling og Utbygging, til en samlet prosjektavdeling. Som prosjektdirektør vil du få ansvar for denne store og spennende avdelingen med nesten 100 svært kompetente og entusiastiske medarbeidere. Avdelingen har ansvar for alle byggeprosjekter fra prosjektutvikling til overlevering av ferdig bygg til en samlet verdi av over 2 milliarder kroner pr. år.

 

Ansvarsområder:

 

•Resultat-, personal- og budsjettansvar for prosjektavdelinge

•Overordnet ansvar for alle foretakets byggeprosjekter i utviklings- og gjennomføringsfasen, fra bestilling og fram til overlevering til Eiendomsavdelingen

•Ansvar for at prosjektavdelingen fremstår som en kompetent, profesjonell og konkurransedyktig leverandør av skolebygg

•Økonomisk og fremdriftsmessig ansvar for avdelingens prosjektportefølje

•Ansvar for at alle prosjekter skjer i tråd med foretakets retningslinjer for prosjektgjennomføring.

•Ansvar for at prosjektavdelingen ivaretar Byggherreforskriften/SHA(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i alle prosjekter.

•Stillingen har fullmakt ihht. den til enhver tid gjeldende fullmaktsstruktur

 

Sentrale lederoppgaver:

 

•Utøve ledelse i henhold til foretakets lederprinsipper

•Sørge for helhetlig, strategisk planlegging innen eget ansvarsområde

•Bidra i det overordede strategiarbeidet for foretaket og iverksette strategiene i prosjektavdelingen.

•Være en aktiv deltaker i foretakets ledergruppe og sikre et godt samarbeid med de andre avdelingene

•Sørge for strategisk kundeperspektiv, videreutvikling av kunderelasjoner og eierkontakt.

•Videreutvikle prosjektavdelingen og sørge for godt samspill mellom alle seksjonene.

•Sørge for at kompetansen i avdelingen utnyttes på best mulig måte i alle fasene av et byggeprosjekt.

 

Kvalifikasjoner:

 

Stillingen krever formell relevant utdanning på masternivå, og relevant ledererfaring. Der er nødvendig med erfaring fra, og god kjennskap til bransjen. Kjennskap til offentlig sektor vil være en fordel.

 

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som å være en målrettet og resultatorientert leder. Videre å kunne skape resultater i samarbeid med andre i en moderne kompetansebedrift i utvikling. Du må inneha høy arbeidskapasitet og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Spørsmål om stillingen

Kontakt Compass v/Johnny Aastad,

Telefon 909 80 198

 

Søk på stillingen her

http://www.compass.no/stillingledig.aspx?pid=594&docid=60&stilling=Prosjektdirektør

Vis flere stillinger: