Prosjektansvarlig - Eiendom

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2013 var det om lag 700 ansatte i Norges Bank.

Eiendomsenheten består av 12 ansatte som har ansvar for drift og vedlikehold og utvikling av Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 og for bankens ferie- og konferansesteder. Hovedkontoret utgjør et helt kvartal på 65.000 kvm. I tillegg til å være et høysikkerhetsobjekt, er hovedkontoret et viktig monumentalbygg i Oslo, og et internasjonalt hovedverk innen strukturalisme med høy kulturhistorisk verdi. Integrert i bygget er fire eldre bygg fra 1850-tallet og 1600-tallet.

FirmaNorges Bank
FylkeOslo
StedBankplassen
Søknadsfrist18.09.2014

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for en portefølje av prosjekter.
 • Organisere, planlegge og gjennomføre prosjektene innenfor målsetninger og rammer.
 • Fatte beslutninger knyttet til beslutningspunkter og være økonomisk ansvarlig.
 • Involvere relevante aktører og samhandle på tvers i organisasjonen.
 • Initiere endret retning på, eller avbryte prosjektet, dersom målene ikke nås eller forutsetningene endrer seg.
 • Sørge for at nødvendige ressurser i organisasjonen blir frigitt til prosjektet.
 • Påse/kontrollere at framdriftsplaner blir fulgt.
 • Være aktiv støttespiller for prosjektleder.
 • Lede styringsgrupper.
 • Fungere som prosjektleder etter behov.

Kvalifikasjoner

Rett kandidat må ha solid kompetanse om prosjektgjennomføring og erfaring fra prosjekt- eller anleggsledelse fra byggherrer, konsulentselskap eller entreprenørselskap. Videre må man ha erfaring fra forhandlinger, kontraktinngåelse og oppfølging av entreprenører, samt god kunnskap om prosjektstyringsmetodikk og -verktøy. Erfaring fra anskaffelser i offentlig sektor, så vel som teknisk kompetanse innen bygningsteknikk, energi og miljø og koordinering/samarbeid med brukergrupper, er en fordel. Som prosjektansvarlig må man kunne styre og ha flere prosjekter samtidig.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert.
 • Tydelig i kommunikasjon med andre.
 • Strukturert arbeidsmåte.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Interesse for arkitektur, eiendomsutvikling og samspill mellom bygg og mennesker.
 • Interessert i å opprettholde/videreutvikle faglig styrke.
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Norges Banks verdier.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Totalansvar for en portefølje av prosjekter.
 • Arbeide med og videreutvikle et av Oslos viktigste monumentalbygg og et internasjonalt hovedverk innen strukturalisme fra 1986, samt flere bygg fra 1850-tallet og 1600-tallet.
 • Norges Bank har en samfunnskritisk funksjon, og hovedkontoret er sikkerhetsmessig definert på linje med Stortinget, Det kongelige slott, regjeringsbygg, etc.
 • Bredt spekter av faglige utfordringer: Strukturalisme, fredete/verneverdige bygg, sikkerhet/terrorbeskyttelse, miljøvern/enøk, effektivisering av arealbruk og utarbeidelse av fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter. Norges Bank søker å samarbeide med både de fremste eksterne fagmiljøene i Norge og sentralbanker i utlandet, og fokusere på internasjonal beste praksis innen prosjektledelse.
 • Høy fokus på kvalitet.
 • Norges Bank er en organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå på alle områder.
 • Faglig og personlig utvikling – Norges Bank satser tungt på kompetanseutvikling.
 • Gode karrieremuligheter.

Spesielle krav

For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Kontaktinfo: Ioannis Nakopoulos / Are K. Skeie 96621839 / 95066183

søk her

Vis flere stillinger: