Prosjekt-planlegger

GK Elektro Oslo er et entreprise miljø med 100 ansatte som holdet til på Ryen i Oslo. Vi har våre oppdrag innenfor skole- og helsebygg, industri, bolig og kontorbygg.
Ønsker du å sammen med oss jobbe for å fortsette å være kundenes foretrukne leverandør og den beste arbeidsplassen for de ansatte, bør du søke på stillingen som prosjekt-planlegger.

Firma GK Elektro Oslo
FylkeOslo
Søknadsfrist23.09.2019

Vil du bli en del av Skandinavias fremste totaltekniske entreprenør og servicepartner?

Som Prosjekt-planlegger for GK Elektro Oslo skal du jobbe for at selskapet og prosjektene har gode fremdriftsplaner og god metodikk for oppfølging.

GK Elektro søker nå etter en planlegger som skal være med på å utvikle gode systemer, rutiner og kultur for prosjekt nedbrytning og fremdriftsstyring av våre prosjekter.
Du skal medvirke til at systemer, prosesser og personell utnyttes optimalt og skaper verdier for kunde og selskap.
Du vil jobbe i tett samarbeid våre prosjektledere i våre prosjekter.

Du er ekspert (eller ønsker å bli det) innenfor planlegging og holder deg oppdatert innenfor fagfeltet.

Du er metodisk og systematisk i din tilnærming og gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

Du handler på eget initiativ og får gjennomslag for idéer og planer. I tillegg forstår du raskt komplekse spørsmål og problemer, og foretar sunne og rasjonelle vurderinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte prosjektene i utarbeidelse av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjekter
 • Drive opplæring i planleggingmetodikk
 • Kontrollere og sikre av prosjektene overholder planer, kvalitet og budsjetter
 • Identifisere og analysere avvik fra prosjektplan
 • Se og finne forbedringsmuligheter, og være pådriver for digitalisering innen planleggingfaget
 • Jobbe tett med kvalitetssjefen, innkjøper, controllere og andre som støtter i prosjektetablering og prosjektgjennomføring

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fag-ingeniør, bachelor eller master, gjerne innen elkraft
 • Kompetanse, erfaring innen prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring
 • Relevant teknisk fagkompetanse, fortrinnsvis innen elektrofag
 • Prosjekt- og/eller ledererfaring
 • Forstår viktigheten av en planprosess, samt kvalitet og avvik sin effekt på økonomien i et prosjekt
 • Kunnskap om Norsk standard og andre relevante lover og forskrifter
 • Generelt god IT kompetanse og beherske planleggingsverktøy (MS Project, Safran eller tilsv.)

GK Elektro tilbyr:

 • En meget interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning
 • Aktiv bedriftsidrett

Har du fortsatt spørsmål om stillingen?
... ikke nøl med å ta kontakt med vår seniorrådgiver i Skagerak Consulting Odd-Arne Krogstad på mob.: 90753484.

Søk stilling

Vis flere stillinger: