Prosjekt- og byggeleder

Usbl er Norges nest største boligbyggelag og en betydelig aktør på boligmarkedet i det sentrale østlandsområdet. Vi har bred kompetanse og erfaring siden 1948, og har alltid bygget med hjertet. Vi er like opptatt av menneskene som bor i boligene våre som vi er av de boligene vi bygger og forvalter.

Vi er 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem. Derfor har vi i dag nærmere 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på 65 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på mer enn 500 utleieboliger. I tillegg bistår vi 1230 boligselskap med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.

For mer informasjon om hva vi kan tilby, gå inn på usbl.no eller følg oss på Facebook.

FirmaUsbl
FylkeOslo
Søknadsfrist06.04.2015

Det er ikke sikkert at du er så kjent med hva et boligbyggelag er, enn si hva slags miljø for byggfaglige oppgaver vi har. Kunne det ikke da være interessant å finne ut mer om det?

Vi i Usbl Teknisk avdeling skal øke vår bemanning ved vårt Oslo-kontor og søker etter en bygningskyndig person med kompetanse og erfaring som passer inn hos oss. Våre arbeidsoppgaver finnes innen prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging, taksering, byggskade-, energi-, miljø-, KS- og SHA-rådgivning og uavhengig kontroll. Usbl ivaretar byggherrens interesser i byggesaker gjennom hele forløpet fra idé til fullført prosjekt. Er dette oppgaver du er interessert i og har erfaring fra? I så fall er vi interessert i å høre om din bakgrunn og erfaring, samt gi deg et godt bilde av hva et boligbyggelag er og hva vi i Teknisk avdeling beskjeftiger oss med.

I Oslo er vi 14 ansatte, mens vi totalt sett i Teknisk sektor har 25 ansatte fordelt over flere kontorer på Østlandet. Vi som nå kan bli dine nye kollegaer har bakgrunn som ingeniører og håndverksmestre innen mur-, tømrer og VVS-fag. Vi er en palett av personer med alder fra knapt 30 til 65 år med mye og mangesidig erfaring. Vi er dessuten en veldig omgjengelig og trivelig gjeng som er stolte av vårt gode arbeidsmiljø. Pr. i dag har vi dessverre ingen damer i avdelingen, så damer oppfordres spesielt til å søke. Vi arbeider uansett i en bedrift med mange damer i andre avdelinger, og totalt sett er kjønnsbalansen god.

I overordnet kortform er dette hva vi vil ha din hjelp til å få gjort:

 • utredninger, forprosjekter og beskrivelser (Gprog) – i hovedsak rehabiliteringsprosjekter
 • vedlikeholdsplanlegging (befaring og tilstandsvurdering)
 • konsulentoppdrag (befaring og rapport)
 • prosjekt- og byggeledelse fra A til Å
 • byggherreombud ved utbygging av nye boliger i regi av vår prosjektavdeling

Dette er hva vi tror du må ha av kvalifikasjoner for å høre til hos oss:

 • utdannet som ingeniør innen bygg/vvs, eller mester med fagbrev innen tømrer-, murer- eller rørleggerfaget og med teknisk fagskolepåbygging
 • erfaring i prosjektgjennomføring
 • kundeorientert, serviceinnstilt, solid og selvdreven
 • god i skriftlig og muntlig kommunikasjon (og dette er svært viktig for oss da vi har mye kommunikasjon ut mot våre kudner)
 • daglig bruker av standard kontorverktøy/IT
 • ordenssans med evne og vilje til dokumentasjon i egne prosjekter og med kremmerånd

Vi venter på deg! Send din søknad. En liten innsats som kan gi store muligheter.

Søk på stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Lars Iddeng

Teknisk direktør

Telefon

911 58 951

Vis flere stillinger: