Prosjekt E18 Vestkorridoren - Byggeleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist08.09.2017

Vi søker en byggeleder som forstår mekanismene og kan løse utfordringene i et stort byggeprosjekt. Du får teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen av en entreprisekontrakt i prosjektet. Kontraktstørrelsen er anslått til ca. 2300 MNOK med byggestart i 2019. Kontrakten omfatter bygging av Høviktunnelen, som er 2 km lang, og av E18 på Ramstadsletta. God faglig tyngde fra byggeledelse er en forutsetning, men det er også viktig at du kan håndtere både grunneiere, rådgivere og entreprenører på en god måte.

Du skal:

 • lede byggeforberedelsene, utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag i samarbeid med prosjekteringsleder.
 • lede utbyggingen
 • ha arbeidslederansvar for kontrollingeniører og tekniske byggeledere
 • utføre kvalitets- og kostnadskontroll
 • ha kontakt med og følge opp entreprenører og andre leverandører
 • ha kontakt med presse

Kontorsted er Oslo i Østensjøveien. Ett til to år før anleggsperioden starter flytter prosjektet ut til Lysaker - området.

Kvalifikasjonskrav
Du bør ha vært byggeleder eller teknisk byggeleder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt. Det er en fordel å ha erfaring fra tunnelbygging og bygging i tettbygd strøk nær høytrafikkert veg. God muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år.

Personlig egenskaper
Evne til å ta raske beslutninger og vite når beslutningene må forankres i organisasjonen. Kunne jobbe med komplekse sammenhenger i et tidvis hektisk miljø.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner:
Grete Tvedt
mob: +47 41213219

Søk her

Vis flere stillinger: