Bjørn-Erik Øye vil ha mer fokus på byggenæringen i samfunnsdebatten.

Prognosesenteret vil ha mer fokus på byggenæringen

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret mener byggenæringen får for liten plass i samfunnsdebatten og prognosemakerne lanserer nå en egen blogg som de håper kan bidra til å sette mer søkelys på næringen.

– Vår motivasjon for å lansere en egen blogg er et ønske om å bidra til sterkere profilering av BAE-næringen i samfunnsdebatten. Prognosesenteret har siden starten i 1978 bygget opp en stor database og har en omfattende kunnskapsplattform som synes som skapt for underlag for ytringer og innspill i forhold til denne næringen, sier Øye.

– Samlet omsetning i BAE-sektoren ventes å passere 400 milliarder kroner i løpet et år, det vil si at det er dobbelt så store investeringer her som innen olje- og gass-sektoren. Olje- og gass får som fortjent meget stor oppmerksomhet i alle mediekanaler og har vel i stor grad dominert samfunnsdebatten i mange år. Det seneste halvåret for det meste i negativ sammenheng med en brottsjø av kommentarer fra alskens dommedagsprofeter. BAE-næringen tar dessverre betydelig mindre plass i samfunnsdebatten. De samlede investeringer fra olje og gass i fjor nådde et imponerende rekordnivå på 214 milliarder kroner. Her er det greit å notere at om lag halvdelen her utgjøres av import. I år forventes disse investeringene å synke med ca. 25 milliarder kroner, det vil si en netto negativ effekt i 2015 på ca. 12.5 milliarder, legger han til.

Fra 2014 til 2015 vil BAE-investeringene vokse med 14 milliarder kroner – noe som vil si at denne veksten her i praksis oppveier reduserte oljeinvesteringer.

– Et tilleggsmoment er at BAE-sektorens investering spres jevnt utover landet, så er oljeinvesteringene mer konsentrert rundt noen få regioner, påpeker Øye.

– I bloggen vil vi blant annet kommentere dagsaktuelle saker, synliggjøre BAE-næringen ved å synliggjøre fakta og realiteter, komme med meninger om mangt og mye, selvsagt faktabasert, men vi vil også teste ut en og annen spissformulering, legger Øye til.

Bloggen finner du her