Prognosesenteret satser på sosiale medier

Stadig flere i byggenæringen erkjenner at sosiale medier kommer til å bli mye viktigere i tiden fremover. Utviklingen går stadig raskere – og den som ikke overvåker de ulike sosiale mediene risikerer å bli samtaleemne uten å vite hva som skjer.

– Ingen kan nemlig velge å ikke være synlig i sosiale medier, sier Janne Arnet Clausen I Prognosesenteret.

Hun peker på at flere av lederne som Prognosesenteret jevnlig snakker med føler gjerne at de befinner seg i et veiskille når det gjelder hvilken retning markedsføringen går.

– Mange har en avventende holdning for å se hva resten av næringen gjør. Samtidig innser flere at det kan bli dramatisk for de som ikke henger med, og nye kostnadseffektive muligheter for de som følger med i timen. Det handler om å utnytte de verktøy og kanaler som kan gjøre virksomheten mer konkurransedyktig, produktiv og effektiv, legger Clausen til.

Dagens bedrifter er gjerne raske med å plassere sin sosiale mediesatsning som en del av markedsavdelingens ansvarsområder.

– Men som McKinsey hevder «… kan ikke dagens ledere behandle sosiale medier som en isolert aktivitet knyttet til PR avdelingen...». Dette er en arbeidsmåte og en kommunikasjonsform som må gjennomsyres i hele bedriften. Og ikke minst det må forankres på toppen, sier Clausen.

Prognosesenteret peker på noen trender som kan forandre byggenæringen de nærmeste årene.

– Man vil få en økt merkevarefokus via sosiale medier blant annet på grunn av prispress fra netthandel, sier hun. Vlausen peker også på at synligheten kan ramme enkeltaktører hardt og økonomisk, via blant annet «review sites».

– Det skapes nye sannheter det er vanskelig å snu etterpå og konflikter løftes. På den ene siden kan dermed forbrukeren oppfattes som urettferdig mektige via en relativt anonym tilstedeværelse på nettet, på den andre siden kan nettdiskusjonene lede til innsikt, kunnskap og innovasjon på produktnivå, utdyper hun.

Tilbakemeldingen Prognosesenteret har fått fra ledere i byggenæringen, er at 2012 har vært en periode for å observere og lytte i forhold til hvordan det sosiale medielandskapet er i ferd med å utvikle seg for B2B og B2C. For disse vil trolig 2013 fordre en mer aktiv tilstedeværelse i ulike kanaler.

– Dette er årsaken til at Prognosesenteret nå inviterer lederne som planlegger å ha en proaktiv sosial mediestrategi til å ta del i løftet for næringen. For som Prognosesenteret hevder, hersker det uansett liten tvil om at til syvende og sist vil sosiale medier fundamentalt endre hvordan man forholder seg til både ansatte, partnere og kunder, sier hun.