Produkter og tjenester

Byggenæringens Mediesenter er et uavhengig kommunikasjons- og mediesenter som primært skal arbeide for byggenæringens små og store bedrifter og næringens organisasjoner.

Vi tilbyr/utfører tjenester - fra strategisk kommunikasjons-/medierådgivning, til reklamerelaterte oppdrag, redaksjonelle tjenester og prosjektledelse for kurs- og konferansearrangør.

Medierelaterte oppgaver

 • Strategisk medierådgivning/kommunikasjonsplaner
 • Pressemeldinger - pressetjeneste
 • Bistå/koordinere pressekonferanser/pressebesøk etc
 • Medieplaner
 • Skreddersydd medietrening

Salg/Reklame/Markedsføring

 • Produsere annonser og brosjyremateriell
 • Bistå ved planlegging og gjennomføring av messer og utstillinger
 • Bistå med strategisk planlegging av salgs- og annonsekampanjer etc
 • Grafisk profil – manualer – logo

Kommunikasjonsrådgivning

 • Bistand ved bedriftoppkjøp/salg og organisatorske endringer
 • Kommunikasjonsplan
 • Krisekommunikasjon

Intern informasjon – redaksjonelle tjenester

 • Produsere bedriftsblader (prosjektledelse/redaksjonelt/trykk)
 • Utvikle firmaspresentasjoner

Video og foto

 • Produksjon av videogrammer (nyhetsinnslag/bedriftspresentasjoner/opplæring)
 • Foto (reportasje- og portrett)

Event - Kurs - Konferanser

 • Event og konferansearrangør
 • Kick off – teambuilding
 • Roadshow
 • Skreddersydde kurs innen salgsteknikk, presentasjonsteknikk, mediekurs

Bok og magasinproduksjon

 • Jubileumsbøker
 • Fagbøker
 • Spesialmagasiner

Møteledelse

 • Konferansier - møteleder