Produksjonssjef med løs snipp - Feiring Bruk AS

Feiring Bruk er en av landets store leverandører av pukk, grus, asfalt og geosynteter, med en rekke stasjonære og mobile produksjonsanlegg,- de fleste av disse på Østlandet. Bedriften har om lag 130 ansatte og en omsetning på ca 450 mkr. Årlig produksjon er om lag 3 mill. tonn ved de stasjonære verkene og 2,5 mill. tonn med mobilt maskineri. Asfaltproduksjonen foregår ved ett stasjonært anlegg på Lørenskog og ett mobilt anlegg. Innen segmentet geosynteter er datterselskapet Tentex landsdekkende leverandør av geonett og fiberduk. Feiring Bruk har også en avdeling for massedeponi, som mottar masser fra bygg og anlegg. Massene benyttes til støyreduserende tiltak, landskapsforming og forming av byggeområder.

Firma Solid Rekruttering for Feiring Bruk
FylkeAkershus
StedLørenskog
Søknadsfristsnarest

Til vår virksomhet, som består av et stort antall produksjonsenheter både stasjonære og mobile fordelt på det sentrale østlandsområdet, søker vi en driftig produksjonssjef.

Selskapet har lav slipsfaktor og vi er stolte av vårt uformelle miljø og hva vi oppnår som et team. Vi søker en person som kan effektivisere vår produksjon og bidra til at lagfølelsen opprettholdes.

Stillingen inngår i konsernledelsen og rapporterer til daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide driftsplaner - med oppfølging av mål og nøkkeltall i produksjonsavdelingene
 • Lede og samordne produksjonen
 • Planlegging av produksjonen og koordinering med andre avdelinger i konsernet
 • Prioritere produksjons-, vedlikeholds-, og maskinbehov mellom avdelingene
 • Inngå innkjøpsavtaler
 • Sørge for at produksjonsenhetene har nødvendig kompetanse, og legge til rette for samhold og et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master i en ingeniørdisiplin
 • Erfaring fra større anleggsvirksomhet, mineralutvinning/gruvedrift,eller større infrastrukturvirksomhet
 • God kjennskap til produksjonsplanlegging (eks.LEAN)
 • Gode generelle IT-kunnskaper
 • Erfaring med personalansvar
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk,- muntlig og skriftlig

Utdanning

 • Annet
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole
 • Universitet
 • Økonomi / Admin./ Org. / Ledelse

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og strukturert med gode analytiske evner
 • Involverende lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Endringsfokusert, handlekraftig og engasjert

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Bil/bilordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Thor Berger

rådgiver/partner

Telefon 922 37 022