Prisøkning på nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger steg i gjennomsnitt 1,8 prosent fra 1. til 2. kvartal 2014, viser nye tall fra SSB.

Prisnivået på nye eneboliger lå 6,6 prosent høyere enn i 2. kvartal 2013.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger i tre steg til sammenligning med 4,1 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Til sammen 808 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 2. kvartal 2014.