Prisøkning for hytter

Gjennomsnittsprisen på hytter og fritidshus steg med 13 prosent fra 2. kvartal 2006 til samme periode i år.

 

Det ble omsatt eiendommer for en samlet verdi på 62,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Dette er en vekst på 18 prosent i forhold til 2. kvartal i fjor. Det ble registrert en økning for de fleste fylker, og det var Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag som økte mest med henholdsvis 59 og 50 prosent. Oslo hadde en liten nedgang på 3 prosent.

I 2. kvartal i år ble det tinglyst 44 200 omsetninger av fast eiendom, en økning på 5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Verdien av fritidseiendommer øker
Det ble omsatt 2 400 bebygde fritidseiendommer i fritt salg i 2. kvartal i år. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er det en økning på 15 prosent. Gjennomsnittsprisen per omsetning for disse eiendommene var 1,2 millioner kroner, en vekst på 13 prosent sammenliknet med andre kvartal i fjor. Nesten 40 prosent av hyttene og fritidshusene ble omsatt for over en million kroner, mens en tilsvarende stor andel kostet under 400 000 kroner. Vestfold hadde den høyeste gjennomsnittsprisen i 2. kvartal i år med hele 3,5 millioner kroner, deretter kom Vest-Agder med 1,7 millioner kroner. Omsetning av festetomter inngår ikke i disse tallene.

Høyere pris per boligomsetning
I 2. kvartal 2007 ble det tinglyst 17 700 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg. Det er omtrent det samme antallet som i 2. kvartal 2006. Pris per omsetning for disse eiendommene var på 2,3 millioner kroner, en vekst på 17 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Sett i forhold til foregående kvartal steg gjennomsnittsprisen med 6 prosent. Oslo har fortsatt den høyeste boligprisen per omsetning for 2. kvartal i år på 3,5 millioner kroner.