Prishopp for nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger økte med 12,9 prosent fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. Dette er den sterkeste årsveksten som er registrert siden Statistisk sentralbyrå startet med indeksen i 1989.

Prisindeksen for nye eneboliger viser en rekordhøy årsvekst på 12,9 prosent i årets første kvartal, melder SSB.

Med årsvekst menes i denne sammenheng veksten sammenlignet med samme kvartal året før. Fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 steg prisene med 6,8 prosent. Korrigert for normale sesongvariasjoner økte prisene med hele 8,1 prosent siste kvartal.

Til sammenligning har prisene på brukte eneboliger steget med 15,7 prosent fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. Byggekostnadsindeksen for enebolig i tre har steget med 6,6 prosent i denne perioden.

Til sammen 498 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2007.