Prisfall på boliger kan gi negativ spiral

- Prisfallet på boliger kan føre norsk økonomi ut i en negativ spiral, sier eiendomsmegler Peder Normann Raknes. Han mener sentralbanksjefen må gripe inn og sette styringsrenten ned.

Raknes var eiendomsmeglernes leder forrige gang det var en langvarig, negativ utvikling på boligmarkedet. Han hadde orkesterplass til den mest alvorlige boligkrisen vi har opplevd i Norge etter krigen. Dette var på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Da sank boligprisene i Norge med rundt 50 prosent i løpet av fem år. Så alvorlig blir det ikke denne gangen, tror han.

- Men får psykologien nakketak, kan dette bli tøffere enn vi tror. Dette kan sentralbanksjef Gjedrem bidra til å forhindre, sier Raknes.

Mye psykologi
Han mener at det som nå skjer på boligmarkedet handler mer om psykologi enn renteoppgang. Den manglende fremtidstroen i Norge startet med subprimeskandalen i USA: Folk som fikk boliglån, men som ikke klarte å betale renter og avdrag.

- Vi har importert den negative fremtidstroen hit, selv om vi nesten ikke har arbeidsledighet, og det meste går veldig godt i Norge. Men psykologien er for tiden en mye sterkere drivkraft enn realøkonomien. En kan si det slik at boligprisfallet ikke er skapt av dårlige tider, men at prisfallet på boliger kan komme til å skape dårlige tider i Norge, sier Raknes.

Det han tenker på er at vi nå strammer inn på egen økonomi, slutter å kjøpe biler, båter og hytter, og reduserer alminnelig forbruk. Når det handles og bygges mindre, blir det i sin tur mindre å gjøre for rørleggere og andre håndverkere.

- Da trykker vi på startknappen for det som virkelig kan bli et stygt boligprisfall som en følge av at folk mister jobbene sine, sier Raknes.

Gjedrems utfordring
Han mener det er viktig at Gjedrem nå ikke bare styrer etter inflasjonsmål, men også har et sideblikk til den manglende fremtidstroen. En slik manglende fremtidstro er det viktig å få ryddet av veien.

I eiendomsmeglerbransjen opereres det med tre faktorer som betyr mye for prisutviklingen: Arbeidsledighet, psykologi og rentenivå. På slutten av 1980-tallet slo alle tre faktorene inn samtidig. Nå er oppfatningen at det bare er psykologi og rentenivå som driver boligprisene nedover.

- Får den negative spiralen fortsette slik at arbeidsplassene blir usikre, kan markedet komme i kraftig ubalanse nok en gang, mener Raknes.

Venter med salg
Dagens leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, sier til NTB at det er umulig å si hvor lenge boligprisfallet vil vedvare og hvor stort det blir. Også han mener at mye avhenger av hva Gjedrem nå gjør med styringsrenten.

- Hittil i år har det vært et prisfall på rundt 5 prosent. En faktor som er viktig å huske på er at selgerne av boliger har en større tålmodighet i dag enn de hadde tidlig på 1990-tallet, da mange ble tvunget til å selge mens prisene var på bunn. I dag velger mange å sitte med boligene sine i stedet for å selge billig, sier Dreyer.

- Skal jeg si min personlige mening, så er det denne gangen mer snakk om en korreksjon enn et langvarig, alvorlig prisfall. Dette resonnementet bygger på at jeg tror rentetoppen ikke er så veldig langt unna, sier Dreyer.