Prisene falt i januar

Prisene falt i januar. Kjerneinflasjonen er også lavere enn ventet. Det styrker økonomene i troen på at Norges Bank vil vente til sommeren med å heve renten.

Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,5 prosent fra desember 2010 til januar i år. Prisfall på klær og matvarer var hovedårsaken til fallet.

Kjerneinflasjonen, som er tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, er dessuten lavere enn Norges Banks egne anslag. Fra januar i fjor til januar i år var den underliggende prisveksten på 0,7 prosent.

– Kjerneinflasjonen var klar lavere enn forventningene, og også lavere enn Norges Banks anslag fra oktober. Dette er tall som styrker oss i troen på at Norges Bank venter til sommeren med å heve renten, skriver DnB NOR Markets i en kommentar.

I hovedsak var det prisfall som følge av salg på klær, samt lavere matvarepriser, som bidrar til at det var en nedgang i konsumprisindeksen i årets første måned, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Klesprisene falt med 10 prosent i perioden, mens prisene på matvarer gikk ned med 2,4 prosent.

Nedgangen i KPI ble noe dempet av høyere priser på elektrisitet inkludert nettleie, som steg med 2,9 prosent fra desember til januar. Her var det nettleien som steg mest.