Prisdryss på BM-dagen

Kreative NTNU-studenter kan stikke av med to priser og 35.000 kroner under Bygg- og miljødagen senere i år.

26. oktober deles både prisen Den frie Tanke nyskapningsprisen og Prisen for beste masteroppgave på studieprogrammet Bygg og miljøteknikk ut. Nyskapningsprisen er kanskje den som henger høyest av de to prisene. Etter eget initiativ fra byggenæringen og det tidligere Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, ble det i 2002 opprettet en pris Den frie tanke nyskapningsprisen. Prisen skal stimulere unge mennesker til å tenke fritt, nytt og annerledes med basis i vitenskapelige prinsipper og praktiske muligheter. Gjennom prisen ønsker man primært å fremme og belønne Excellence in Design. Prisen tildeles studenter som gjennom sitt arbeid viser eksepsjonell kreativitet i design og utvikling av nye konstruksjoner og løsninger. Prisen ble utlyst første gang i 2002 og, vil bli utdelt på BM-dagen dersom juryen finner verdige kandidater. Premien er 25.000 kroner og diplom. Prisen for beste masterutgave deles også ut på BM-dagen. Prisen skal stimulere og inspirere studenter innen alle fagområdene på Bygg- og miljøteknikk til å bruke sine kunnskaper konstruktivt, kreativt og kritisk i en god besvarelse. Her er premien 10.000 kroner.