Pretec AS kjøper Visinor Import AS

Pretec AS har kjøpt alle aksjene i Visinor Import AS med virkning fra 19. april.

Selskapet vil fortsatt bli drevet med base og lager i Kristiansand frem til høsten 2018.

Deretter vil lageret bli samlokalisert med Pretec` sitt lager i Sarpsborg.

Visinor AS ved konsernsjef Patrik B. Olsen oppgir at grunnen til at det nå var fornuftig med salg av Import / salgsselskapet er at dette har falt utenfor kjernevirksomheten i selskapet. Visinor-konsernet drives videre som før med økt fokus på sin øvrige drift knyttet til fjellsikring og betongrehabilitering, skriver de i en pressemelding.

Pretec AS, ved daglig leder Nina Pettersen, informerer at Visinor Import passer bra inn i Pretec sin eksisterende forretningsvirksomhet. Visinor Import AS vil innen kort tid bli fusjonert inn i Pretec AS.

Edmund Knut Ness, tidligere daglig leder av Visinor Import, vil bli en del av Pretec sin virksomhet fremover og ser frem til en spennende videreutvikling i selskapet.