Pressebriefing om Ormen Lange

Pressen er torsdag invitert til orientering på ONS i Stavanger om to sentrale områder for Hydros olje- og gassvirksomhet - utbyggingen av Ormen Lange-feltet og den videre utviklingen av Oseberg-feltet.

På den internasjonale oljekonferansen, Offshore Northern Seas, vil Hydros prosjektdirektør Tom Røtjer vil gi pressen en oppdatering om utbyggingsprosjektet Ormen Lange. Konseptet med utbygging på havbunnen og transport av gassen til land krever minst to undersjøiske brønnrammer 120 kilometer utenfor kysten av Midt-Norge, et gassprosesseringsanlegg på Nyhamna og verdens lengste rørledning under vann til Easington i Storbritannia. Gjennomføringsfasen i Ormen Lange-prosjektet startet i april i år, og prosjektets enorme dimensjoner viser seg nå i økende grad på Nyhamna i Aukra kommune, der prosesseringsanlegget for gassen skal ligge. Også Farsund og Tønsberg har fått merke at Ormen Lange-prosjektet skyter fart. I Farsund legges det nå rustbeskyttelse og vektbelegging av 100.000 rørlengder, og i Tønsberg er byggingen av to enorme undersjøiske produksjonsenheter i gang. Øystein Michelsen, direktør for virksomheten på Oseberg, vil for sin del presentere scenarier for den langsiktige utviklingen av Oseberg-området i Nordsjøen. Oseberg har vært ett av de viktigste oljefeltene på norsk kontinentalsokkel. Hydro og de andre deltakerne i feltet har gjennomført et scenarieprosjekt for å kartlegge Osebergs framtidige muligheter. Ifølge det mest optimistiske scenariet er det mulig å doble de gjenværende reservene i området.