Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK

Presenterer nye digitale byggesøknadsløsninger på webinar

Fredag arrangerer Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) webinar om nye, digitale byggesøknadsløsninger.

Webinaret starter fredag klokken 12.00. Der vil direktoratet gå gjennom stengingen av ByggSøk og presentere alle de nye søknadsløsningene som erstatter ByggSøk.

– Om lag 250 personer har allerede meldt seg på, men vi vil gjerne at enda flere deltar for å tips og råd om hva de kan gjøre nå som ByggSøk er stengt for nye søknader. Under webinaret er det mulig å stille de spørsmålene du lurer på og få svar, forteller Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding.