Presenterer morgendagens Aktivhus

På oppdrag fra Jadarhus AS i Stavanger, har Lima Rør AS installert og koblet sammen det omfattende varmeanlegget i Aktivhuset ISOBO Aktiv i Sandnes.

ISOBO Aktiv er en type passivhus som både er mer miljøvennlig, har bedre inneklima og lavere oppvarmingsutgifter enn tradisjonelle hus.

Aktivhus er en visjon om bygninger som legger til rette for et sunnere og mer komfortabelt liv for folk som bor i huset, uten at det bidrar til klimaendringer. Det er oppført et demonstrasjonshus i byggefeltet Sandved i Sandnes hvor et av målene er å få testet ut flere tekniske løsninger i et enkelt bygg.

Installert av Lima Rør AS

Varmeanlegget i huset er levert og installert av Varme & Bad-bedriften Lima Rør AS.

- At demonstrasjonshuset har så mange varmekilder og varmeavgivere har vært både utfordrende og spennende, forteller Tor Arne Lima, daglig leder hos Lima Rør AS.

Dette er det første passivhuset i sitt slag som Lima Rør AS er involvert i, mens levering og montering av varmeløsninger lenge har vært et av hovedfagfeltene til bedriften.

- Erfaringene vi har fått med dette Aktivhuset er nyttige erfaringer som vi tar med oss videre i arbeidet med nye oppvarmingsløsninger i både boliger og næringsbygg, forteller Lima videre.

I tillegg til varmeanlegget, har Lima Rør AS levert og montert sanitær- og sanitæranlegget i huset.

Varmeløsningen

ISOBO Aktiv-huset på Sandved er basert på tiltak som ekstra isolering, ekstra tett bygningskropp og gode vinduer. For å løfte bygget ekstra er det installert solfangersystem, solceller, luft/væske varmepumpe, balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning type motstrømsaggregat med virkningsgrad minimum 90 % tilkoblet jordkollektor som henter varme fra jorden.

Huset har et bruksareal på 178 m2 og er klassifisert i energiklasse A (A++) med beregnet 7919 kWh levert energi pr. år. Solfangersystem og luft/væske varmepumpe dekker 95 % av oppvarmingen og 90 % av varmtvann av bygningens årlige energibehov. Huset har 8 solcellepaneler som gir 1230 kWh per år. Bygget har jordkollektor (jordvarme) som ved bruk på inntaksluften til ventilasjonsanlegget bedrer virkningsgraden til gjenvinneren.

Godt innemiljø

Takvinduer og vinduer i fasade som skal sørge for utlufting/ventilering i de perioder bygget utsettes for høyere romtemperaturer en normalt. Her brukes det et programmert styresystem i forhold til ulike temperatur og sesonger. Basert på eget styringssystem lukker og stenger vinduer i fasade og tak seg automatisk etter behov.

For å skjerme bygget ekstra mot soloppvarming er det på de mest utsatte vindusfasadene utvendige automatisk styrte persienner. Vinduer mot øst og vest har soldempet glass. Ved å bruke mange takvinduer utnyttes takvinduenes gode egenskaper med å gi rommene bedre dagslys spredning og et godt dagslys (mer Lux).

For å ha bedre kontroll på ventilasjonsluften er ventilasjonssystemet koblet mot en jordkollektor for bedre styring av temperaturen på ventilasjonsluften. Det vil si at på varme dager vil uteluften kjøles litt ned og det motsatte på kalde dager.

Offisiell åpning av huset 18. oktober

Nå har en testfamilie bodd i huset i 3 måneder, noe som gir et godt grunnlag for å få nyttige erfaringer om hvordan de ulike oppvarmingsløsningen fungerer alene og sammen gjennom flere årstider.

Et annet mål med demonstrasjonshuset er å se på hvilke tiltak som en bør gjøre for å få til et mest mulig optimalt inneklima, der spesielt overoppheting skal unngås.

Tirsdag 18. oktober er det offisiell åpning av demonstrasjonshuset med blant annet Statsråd Giske til stede. Huset legges ut for salg senere i høst.

Les mer om Isobo Aktiv i artikkel publisert i Byggeindustrien nr 1 2011.