Praktisk prosjektledelse 2018

StedOslo, Norge
ArrangørNFP og DnD
Fra14.06.2018
Til14.06.2018
TidspunktTorsdag kl 8.30 - 16.00

Konferansen tar for seg utfordringer vi møter i en praktisk prosjekthverdag. Vi vil diskutere både et utvalg av utfordringer vi møter, og se på hva som skal til for å lykkes gjennom prosjektforløpet. Foreleserne deler sine erfaringer, viser praktiske problemstillinger og bruk av praktiske hjelpemidler fra sin egen prosjektverktøykasse.

Konferansen gjennomføres med to strømmer hvor du kan velge hva du vil følge:

Prosjektstyring gjennom alle prosjektets faser. Vi følger arbeidet gjennom tilbuds-, oppstarts-, gjennomførings- og avslutningsfasene. Hvilke spesielle utfordringer møter vi, og hvordan kan de håndteres?

Workshops som behandler gitte temaer. Det gis først en kort innledning om temaet, før man starter diskusjon i grupper. Temaer som behandles er blant annet: Hvordan håndtere styringsgrupper, interessenthåndtering, endringshåndtering, håndtering av ulike kulturer, etc.

I tillegg innledes og avsluttes dagen med plenumsforedrag.

Program og påmelding