Praktisk kvalitetsledelse

StedOslo, Norge
ArrangørTekniske Foreningers Servicekontor
Fra24.02.2014
Til28.02.2014
TidspunktMandag kl 8.30 - fredag kl 16.00

Målgruppe: Et praktisk orientert kurs om kvalitetsstyring Kurset gir innsikt i grunnlaget for kvalitetsstyring Kurset tilfredsstiller kravet til forkunnskaper for å delta på kurs i kvalitetsrevisjon for å oppnå sertifisering som Kvalitetsrevisor. Kursomtale: Kurset kan anvendes selvstendig for å få mer innsikt i kvalitetsstyring. Det kan også benyttes med tanke på å oppnå senere sertifisering som Kvalitetsrevisor, da dette kurset innfrir European Organization for Quality's krav til forkunnskaper (Kvalitetsleder del 1) som kreves før man deltar på kurset i kvalitetsrevisjon. Kvalitetsrevisor er en noe enklere grad i forhold til Revisjonsleder Kvalitet, da den siste krever at man har bestått eksamen som Kvalitetsleder (Quality Manager, QM). QMA tilbyr også Kvalitetslederkurs. Dette kurset er praktisk orientert med mange gruppeoppgaver. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for dette kurset, selv om det vil være en fordel med Grunnkurs i Kvalitet og/eller Grunnkurs i Kvalitetsrevisjon fra tidligere. Kurset varer i 5 dager og avsluttes med en kort eksamen med 20 flervalgsoppgaver (multiple choice) på 30 minutter. Fyldig kursdokumentasjon medfølger. Spørsmål om kurset kan rettes til off@qma.no. Spørsmål om eksamen rettes til info@qmce.no. Program og påmelding