Posten bygger ny terminal i Førde

Posten bygger en ny terminal i Førde, en drøy mil utenfor sentrum. 40 personer skal jobbe ved terminalen.

– Førde er en sentral plassering for hele fylket og for videre transport til Oslo, Bergen, Ålesund, Molde og Trondheim, sier regiondirektør Tor Olve Hagen i Posten Norge i en pressemelding.

Bygget blir på 2.600 kvadratmeter, med planlagt byggestart våren 2019. Bygget skal stå ferdig i 2020 og gi arbeid til rundt 40 medarbeidere. All sortering av pakker og gods i Sogn og Fjordane samles dermed på ett sted, og terminalene i Kaupanger og Stryn blir lagt ned.

– Samlokaliseringen vil innebære minimale endringer når det gjelder antall medarbeidere, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til NTB.

I tillegg til Førde er terminaler i Tromsø, Bergen, Stavanger under planlegging og bygging.