Post- og teletilsynet til Lillesand

Samferdselsdepartementet har bestemt at Post- og teletilsynet skal flyttes fra Oslo til Lillesand i Aust-Agder.

I forbindelse med at regjeringen 5. desember i fjor varslet at åtte statlige tilsyn skal flyttes ut av Oslo, ble det samtidig opplyst at Post- og teletilsynet skulle legges til Agderbyen, det vil si området fra Arendal til Mandal. Regjeringen la blant annet vekt på at dette området har en variert og kompetent arbeidsstyrke og en solid elektronikk- og teleindustri. - Ved valget av Lillesand har jeg lagt vekt på at byen er sentralt plassert i en stor bo- og arbeidsmarkedsregion med tilgang til mange gode fagmiljø i nærheten. Lillesand ligger også gunstig til kommunikasjonsmessig, med kort avstand til Kjevik lufthavn, Kristiansand, Grimstad og Arendal. Med denne plasseringen mener jeg at vi vil dra nytte av det beste fra regionen og dermed sikre et godt Post- og teletilsyn, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.